Jesienią przypada jubileusz 90-lecia działalności Wodociągów Częstochowskich. W roku 1928 do pierwszych klientów w Częstochowie popłynęła czysta woda z kranu. Woda pochodziła z ujęcia we wsi Wierzchowisko. Komunalna jednostka pod nazwą „Wodociągi i Kanalizacja miasta Częstochowy” powołana została co prawda oficjalnie dopiero 1 stycznia 1929 roku, ale przyjętą tradycyjnie obchodzoną datą jest rok 1928, stąd jubileusz w tym roku. Przez 90 lat Przedsiębiorstwo było obecne w przestrzeni miejskiej w sensie urbanistycznym i społecznym. Budowano kolejne obiekty inżynierskie, sieć doprowadzono do najodleglejszych miejsc na terenie działalności Przedsiębiorstwa, wdrożono szereg nowych technologii i rozwiązań technicznych. Zakład się rozbudowywał i rozwijał umożliwiając jednocześnie rozwój i rozbudowę miasta. A Wodociągi współpracując z samorządami, instytucjami naukowymi, ośrodkami kultury, wspierając szkoły i przrdszkola są stale obecne w życiu regionu. Prowadząc szerokie działania oświatowe, ekologiczne i społeczne promują zdrowy tryb życia, piecie wody z kranu i prowadzą edukację ekologiczną. W roku jubileuszowym zobowiązujemy się, że nadal każdego dnia będziemy dbać o to, by zapewnić zdrową, smaczną i bezpieczną wodę z w Państwa kranach!

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl