Z okazji jubileuszu 90 lat pracy Częstochowskich Wodociągów 4 i 5 października 2018 roku  odbyły się uroczyste obchody.

W czwartek rano odprawiona została Msza święta w Częstochowskiej Archikatedrze. Mszy przewodniczył bp Antoni Długosz, który wygłosił piękne kazanie, a wraz z nim w koncelebrze uczestniczył Krajowy Duszpasterz ks. Grzegorz Krząkała i zaproszony paulin o. Jarosław Łuniewski.

Następnie odbyło się uroczyste spotkanie w Filharmonii Częstochowskiej, gdzie nastąpiło powitanie gości, a następnie odznaczenie zasłużonych pracowników. Mogliśmy  zobaczyć najnowszy film o działalności Wodociągów Częstochowskich. Wykład pt. „Kształt wody” wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Malina. Podziękowaniom i życzeniom nie było końca. Po gratulacjach od zaproszonych gości i wręczeniu pamiątkowych nagród nastąpiła część artystyczna w postaci koncertu filharmoników częstochowskich. Jubileuszowy tort i lampka szampana zakończyły oficjalne uroczystości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Szanownym Gościom za obecność, za piękne słowa oraz wyrazy uznania, gratulacje i życzenia.

Następnego dnia Przedsiębiorstwo zorganizowało bal w Hali Polonia dla wszystkich emerytowanych i obecnych pracowników. Podczas uroczystości gościem honorowym był prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, który wraz z Dyrekcją Przedsiębiorstwa uroczyście wręczał Dyplomy i „Kropelki” dla pracowników za wieloletnią służbę. Potem odbyła się zabawa taneczna, do której grał zespół muzyczny „Stokrotki”

Dziękujemy Koleżankom i Kolegom na wspólną fantastyczną zabawę!

 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl