Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna to instalacja typu SUPERBOS wykorzystująca technologię strefowego osadu czynnego, złożona z dwóch modułów o przepustowości 150 i 500 m3/dobę.

Pozwolenie wodnoprawne: decyzja Starosty Częstochowskiego Nr OŚ.6341.88.2015-V.35 z dnia 29 grudnia 2015 roku z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2025 roku.

Przepustowość - 700 m3/dobę

W skład układu technologicznego wchodzą:

 • hermetyczna stacja zlewcza ze złączką do przyjmowania ścieków dowożonych beczkowozami, w której zainstalowany jest przepływomierz rejestrujący ilość ścieków dowożonych i sonda pH,
 • przepompownia ścieków dopływających kanalizacją z rurociągiem tłocznym do bloku oczyszczalni,
 •  zbiorniki kompaktowej oczyszczalni Superbos 150 w zadaszonej obudowie ocieplającej z wydzielonymi pomieszczeniami technologicznymi, w których zlokalizowane są: 
  • prasa do odwadniania osadu,
  • część socjalna,
  • stanowisko na agregat prądotwórczy,
  • zbiornik podzielony jest na: komorę biosorpcji, osadnik pośredni, reaktor strefowy ze strefą defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji, osadnik wtórny oraz komorę stabilizacji osadu,
 • zbiorniki kompaktowej oczyszczalni Superbos 500 w zadaszonej obudowie ocieplającej z wydzielonymi pomieszczeniami technologicznymi, w których zlokalizowane są:
  • dmuchawa, sito i prasa do skratek,
  • zbiornik podzielony jest na: komorę biosorpcji, osadnik pośredni, reaktor strefowy ze strefą defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji, osadnik wtórny oraz komorę stabilizacji osadu,
 • kanał odprowadzający ścieki oczyszczone do odbiornika.

Odbiornik ścieków oczyszczonych – rów R-F uchodzący do rzeki Warty

Jakość ścieków jest systematycznie kontrolowana, zakres wykonywanych analiz fizyko-chemicznych jest szerszy niż wymaga tego pozwolenie, co ułatwia sterowanie procesami technologicznymi i umożliwia osiąganie wyższych redukcji zanieczyszczeń.

W procesach jednostkowych oczyszczania ścieków wytwarzane są odpady wyspecyfikowane poniżej:

 • skratki,
 • ustabilizowane komunalne osady ściekowe.
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2023 pdf 490,75 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2022 pdf 491,43 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2021 pdf 106,28 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2020 pdf 57,59 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2019 pdf 61,33 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2018 pdf 61,30 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2017 pdf 60,73 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 pdf 40,31 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 (I - półrocze) pdf 40,12 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 pdf 40,34 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 (I - półrocze) pdf 40,16 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2014 pdf 391,95 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2013 pdf 40,32 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2012 pdf 247,36 KB Pobierz
Jakość ścieków oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2011 pdf 19,02 KB Pobierz
Jakość ścieków oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2010 pdf 18,64 KB Pobierz
Jakość ścieków oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2009 pdf 18,31 KB Pobierz
Jakość ścieków oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2008 pdf 18,99 KB Pobierz
Jakość ścieków oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2007 pdf 18,96 KB Pobierz
Jakość ścieków oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2006 pdf 18,78 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl