W dniach 2-4 października 2019 r. w Częstochowie odbyła się Konferencja techniczna pt. „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów”. Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki, przy współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie oraz Oczyszczalnią Ścieków „WARTA” SA w Częstochowie. Patronat honorowy objęli: Prezydent Miasta Częstochowy, PZITS Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Częstochowa oraz Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Celem Konferencji było zaprezentowanie najnowszych rozwiązań i dokonań w oczyszczaniu ścieków, zarówno z sektora nauki jak i technologii. Uczestnicy mieli możliwość poznania nowoczesnych metod zagospodarowania osadów ściekowych oraz technologii stosowanych w oczyszczaniu ścieków. Przybliżone zostały również zasady prawidłowego przygotowania specyfikacji przetargowych dotyczących projektowania i doboru urządzeń a także aspekty prawne związane z oczyszczaniem ścieków i zagospodarowaniem osadów ściekowych. W części praktycznej Konferencji uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego oraz odwiedzili Oczyszczalnię Ścieków „Warta”.

TV ORION - Konferencja „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów”
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl