Z przyjemnością informujemy, że Przedsiębiorstwo zostało laureatem konkursu „GŁOŚNA WODA” zorganizowanego przez miesięcznik „Wodociągi i Kanalizacja” oraz portal edukacji ekologicznej zielonalekcja.pl.  Celem Konkursu było zaprezentowanie lokalnych inicjatyw edukacyjnych promujących racjonalne korzystaniem z zasobów wodnych  i następnie ich wypromowanie na forum ogólnopolskim. Jury Konkursu jako kryteria oceny przedstawionych akcji, kampanii wybrało:

  • długofalowość,
  • powtarzalność i konsekwencja,
  • różnorodność grup docelowych,
  • pomysłowość oraz zasięg,
  • formę przekazu,
  • sposób dotarcia do odbiorców,
  • efekt rzeczowy

W konkursie mogły wziąć udział przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas Międzynarodowych Targów „Wod – Kan” w Bydgoszczy.  

Więcej informacji znajduje się: http://zielonalekcja.pl/news/konkursy/glosna-woda-konkurs-rozstrzygniety/

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl