Z okazji obchodzonego 22 marca Światowego Dnia Wody zorganizowany został konkurs plastyczny pod hasłem „Woda dla Życia”. Do Komisji konkursowej wpłynęło kilkadziesiąt prac. Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za wzięcie udziału w Konkursie.


Wyniki Konkursu:


Laureat Konkursu w kategorii klas I - III

Iga Sobiś - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku,

Wyróżnienie klasy I - III

Martyna August – Szkoła Podstawowa w Kamyku

Laureat Konkursu w kategorii klas IV-VI

Paulina Karbowiak – Szkoła Podstawowa w Łobodnie

Wyróżnienie klasy IV -VI

Dorota Wąs – Szkoła Podstawowa w Łobodnie

 

Cieszy nas, iż wszystkim Wam jest znana ogromna rola jaką pełni woda w życiu każdego żywego organizmu na Ziemi.

Na zakup nagród dla laureatów Konkursu  Przedsiębiorstwo uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dziękujemy Wam za udział  oraz gratulujemy talentu.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl