Konkurs plastyczny zorganizowany został z okazji obchodzonego 22 marca Światowego Dnia Wody.

W bieżącym roku motto konkursu „Woda dla życia”.

Do Komisji konkursowej wpłynęło kilkadziesiąt prac uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Miedźno oraz dzieci pracowników Przedsiębiorstwa.

Wyniki Konkursu:

Laureat Konkursu w kategorii klas I - III

Bartosz Gmur z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie ,

Laureat Konkursu w kategorii klas IV-VI

Patrycja Leśnikowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą.

Wyróżnienia otrzymały:

Zuzanna Soluch oraz Patrycja Szymczyk

Cieszy nas, iż wszystkim Wam jest znana nie tylko ogromna rola jaką pełni woda w życiu każdego żywego organizmu na Ziemi, ale również świadomi jesteście zagrożeń jakim
podlega ta życiodajna substancja. Dyplomy i podziękowania dla dzieci pracowników odbyły się pod koniec marca w siedzibie PWiK, natomiast rozdanie nagród dla dzieci ze szkół w Miedźnie i Ostrowach odbyło się w dniu 5 kwietnia 2018r. w najstarszym eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo ujęciu wody „Wierzchowisko” do którego to ujęcia zaproszono uczestników Konkursu.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy upominek, a laureaci nagrody.

Uroczystość wręczenia nagród uświetniła swoją obecnością Pani Anita Zawierucha reprezentująca Piotra Derejczyka – Wójta Gminy Miedźno.

Po ceremonii dekoracji, dzieci wysłuchały specjalnie przygotowanej prezentacji o wodzie jako substancji zagadkowej, a następnie zwiedziły ujęcie wody „Wierzchowisko” z jedyną w Polsce instalacją biologicznej denitryfikacji, której celem jest usunięcie z wody nadmiernych stężeń azotanów, natomiast dzieci pracowników miały okazję poznać nasze laboratorium od kuchni.

Najlepsze prace wydano również w formie kart pocztowych.

Na zakup nagród dla laureatów Konkursu Przedsiębiorstwo uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w Konkursie oraz gratulujemy talentu.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl