Konkurs plastyczny zorganizowany został z okazji Światowego Dnia Wody, obchodzonego 22 marca.
W bieżącym roku motto konkursu brzmiało: „Woda dla Życia”. Do Komisji konkursowej wpłynęło kilkanaście prac uczniów ze szkół podstawowych z terenu Miasta Częstochowy.

 

Wyniki Konkursu:


Laureat Konkursu w kategorii klas I - III

Oliwia Ogończyk  ze  Szkoły Podstawowej nr 21 w Częstochowie,

 

Laureat Konkursu w kategorii klas IV-VI

Karolina Dośpiał  ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie.

 

Rozdanie nagród odbyło się w dniu 7 czerwca 2019r. w siedzibie Przedsiębiorstwa.
Na uroczystość zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy Konkursu. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy upominek, a laureaci nagrody.

Po ceremonii dekoracji dzieci wysłuchały specjalnie przygotowanej prezentacji o wodzie jako substancji zagadkowej.

 

Na zakup nagród dla laureatów Konkursu Przedsiębiorstwo uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Cieszy nas, że wiedzą Państwo jak ogromną rolę pełni woda w życiu każdego żywego organizmu na Ziemi i są Państwo świadomi zagrożeń, jakim podlega ta życiodajna substancja.

 

Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie i gratulujemy talentu.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl