Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie jest współorganizatorem konkursu „Uśmiech dla Służb”, który ma na celu okazanie wsparcia i szacunku dla służb mundurowych i instytucji podejmujących działania na rzecz walki z pandemią. Działając wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów oraz gazetą Życie Częstochowy i Powiatu, promujemy akcję „zostań w domu” i staramy się zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania zasad higienicznego stylu życia.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno pracowników Spółki jak i mieszkańców Częstochowy i okolicznych gmin, podejmuje szereg działań mających na celu minimalizowanie zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. Wyrazem tej troski jest między innymi partycypowanie w wydarzeniach promujących akcję „zostań w domu”. Niemniej istotna jest idea, która przyświeca konkursowi „Uśmiech dla Służb”, a mianowicie kształtowanie pozytywnego wizerunku służby lekarskiej, straży pożarnej, policji, straży miejskiej, wojska oraz innych instytucji przyczyniających się do walki z pandemią. Należy bowiem wspierać i doceniać starania oraz ogromne poświecenie służb w walce z wirusem.

 

Zachęcamy więc uczennice i uczniów szkół podstawowych z terenu podległego Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie do uczestnictwa w konkursie. Nagrody rzeczowe i wyróżnienia przyznane będą w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – do lat 8,

II kategoria – 9/12 lat,

III kategoria – 13/15 lat.

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w terminie do 19 kwietnia 2019 roku.

Regulamin oraz wymagania dotyczące zgłaszania prac konkursowych dostępne są na stronie internetowej:
http://www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl/ka7/informacje/wiadomosci/283446,Policjanci-zapraszaja-do-udzialu-w-konkursie-plastycznym-quotUSMIECH-DLA-SLUZBqu.html

 

Poniżej prezentujemy kilka nadesłanych prac, aby zachęcić do uczestnictwa w konkursie.

Źródło: http://czestochowa.slaska.policja.gov.pl/

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl