Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie plastycznym pn. „Nazwij i zaprojektuj nam naszą wodociągową maskotkę”.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 8 lat, zamieszkałych w Częstochowie oraz gminach zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, tj. gminach: Mykanów, Miedźno, Kłobuck, Rędziny, Mstów, Olsztyn, Poczesna, Konopiska i Blachownia.

Termin składania prac konkursowych – 31 grudnia 2019 r.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
REGULAMIN KONKURSU - T. Tyl - ok.pdf pdf 186,56 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl