W dniu 26 marca 2015r. odbył się II Konkurs wiedzy o wodzie „WODA = ŻYCIE” zorganizowany przez Przedsiębiorstwo z okazji obchodów Światowego Dnia Wody. Do udziału w Konkursie zostały zaproszone szkoły gimnazjalne z terenu gmin - członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Patronatem honorowym Konkurs objęli:

  • Pani Magdalena Żmuda – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  • Pan Andrzej Pilot – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • Pan Maciej Mrowiec – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej,
  • Pan Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy,
  • Pan Zbigniew Niesmaczny – Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił Przedsiębiorstwu dotacji do zakupionych indywidualnych nagród dla laureatów trzech pierwszych miejsc, dla autora najlepszej prezentacji oraz nagrody dla szkoły – zwycięscy, a Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu przygotował okolicznościowe upominki, które zostały wręczone przez Pana Tomasz Iracha –  Kierownika Działu Zarządzania Zasobami Wodnymi z Zarządu Zlewnii Górnej Warty w Skęczniewie.

Zwycięzcami Konkursu zostali:

I miejsce – Anna Drynda - uczennica Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie,

II miejsce – Tomasz Dądela - uczeń Gimnazjum im Jana Pawła II  w Kłobucku,

III miejsce – Jan Konopka, -  uczeń Gimnazjum nr 22 im. Marii Skłodowskiej Curie w Częstochowie.

 

Autorem najciekawszej prezentacji nt. „Racjonalnego korzystania z wody w domu, szkole i na wakacjach” stanowiącej I etap kwalifikacji na Konkurs, został Grzegorz Bednarek uczeń Gimnazjum nr 16  im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie.

 

Dzięki udziałowi w Konkursie, młodzież miała możliwość zwiedzenia również Pracowni Technologii Wody w Katedrze Chemii, Technologii Wody i Ścieków oraz wysłuchania wykładu Pani dr inż. Urszuli Kępy – pracownika naukowego Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej pt. „Wodociągi wczoraj i dziś”.

 

Laureatom Konkursu  – Gratulujemy.

 

Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za włożony trud w przygotowanie się do Konkursu i podjęcie rywalizacji.

 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl