Adres siedziby firmy

ul. Jaskrowska 14/20
42-202 Częstochowa

Pozycja GPS:
N 50º48'57.52"
E 19º07'55.99"

Telefony:
Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

tel. pogotowia sieci wod-kan: 994 
Fax: (048) (034) 365-15-82
E-mail: poczta@pwik.czest.pl

Konto bankowe:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
09 2030 0045 1110 0000 0197 8840

 

W celu skontaktowania się z nami możesz również przesłać do nas pytanie bezpośrednio z naszej strony.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl