Konkurs plastyczny organizowany jest z okazji obchodów Światowego Dnia Wody. Adresatem Konkursu są dzieci z klas I – III oraz IV – VI szkół podstawowych. Każdego roku do udziału w Konkursie zapraszane są dzieci ze szkół znajdujących się na terenie jednej z gmin, na terenie których Przedsiębiorstwo realizuje działalność zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tematyka Konkursu nawiązuje do motta Światowego Dnia Wody.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl