Z przyjemnością zawiadamiamy, że Wodociągi Częstochowskie zostały nominowane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do nagrody European EMAS Awards 2019 w kategorii dużych organizacji sektora publicznego.

Nagroda ta przyznawana jest od 2005 roku przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej. European EMAS Awards to najbardziej prestiżowe wyróżnienie (tzw. „Zielony Oskar”) w zakresie zarządzania środowiskowego, przyznawane najlepszym organizacjom w sześciu kategoriach.

EMAS jako motor zmian” – tak brzmi motto tegorocznej edycji European EMAS Awards. Krajowa komisja konkursowa doceniła zarówno działania Przedsiębiorstwa zmierzające do zmniejszenia strat (wycieków) wody w procesie jej dystrybucji (w szczególności działania oparte na dynamicznej regulacji ciśnienia), jak również rozpoczęcie wdrażania holistycznego zarządzania zasobami wodnymi dla zapewnienia zaopatrzenia w wodę regionu częstochowskiego.

Spośród wszystkich firm nominowanych przez państwa członkowskie, specjalnie powołane międzynarodowe Jury wybierze laureatów Konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w listopadzie 2019 roku.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji Konkursu European EMAS Awards znajdą Państwo na stronach internetowych Komisji Europejskiej oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie:

 

http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_for_you/emas_awards/emas_awards_2019_en.htm

http://emas.gdos.gov.pl/wyniki-polskich-eliminacji-konkursu-emas-awards-2019

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl