Wodociągi Częstochowskie S.A. korzystają z zasobów wód podziemnych pochodzących z pokładów górnej i środkowej jury, stykających się głównie z wapieniami . Dzięki temu produkowana woda charakteryzuje się korzystnym dla zdrowia składem fizyko-chemicznym:   

  • nie zawiera nadmiernej ilości minerałów  ( wody niskosodowe i  niskochlorkowe),             
  • zawiera wapń na poziomie 60-80  mgCa/dm3 ),
  • jest wolna od substancji toksycznych oraz  zanieczyszczeń organicznych,
  • nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych.

Pod względem organoleptycznym produkowana woda jest klarowna, przeźroczysta, bezbarwna i w stanie naturalnym niezwykle smaczna. Orzeźwiający smak nadaje jej obecność wapnia i magnezu w odpowiednich proporcjach.

Mimo wysokiej jakości ujmowanej wody podziemnej wolnej od zanieczyszczeń mikroorganizmami woda podawana do sieci jest dezynfekowana za pomocą ozonu (ujęcie Mirów i Wierzchowisko) oraz chlorowana (pozostałe ujęcia). Dezynfekcja wody jest konieczna, zabezpiecza bowiem przed zakażeniem i wtórnym wzrostem uciążliwych bakterii w sieci wodociągowej. Z powodu dezynfekcji, zamiast naturalnego źródlanego smaku i zapachu wody, konsumenci mogą odczuwać zapach ozonu lub chloru.

 
W procesie dystrybucji wody, zmianie mogą ulegać takie wskaźniki jak mętność, barwa oraz poziom żelaza. Jest to proces związany z wzajemnym oddziaływaniem na siebie wody i materiałów konstrukcyjnych wodociągów. Przejściowe pogorszenie się wymienionych wyżej cech wody nie pociąga za sobą jakichkolwiek negatywnych skutków zdrowotnych. Każdorazowy ponadnormatywny wzrost tych składników w wodzie stanowi przesłankę dla odpowiednich służb Przedsiębiorstwa do czyszczenia sieci dystrybucyjnej. Stała kontrola analityczna produkowanej i dostarczanej odbiorcom wody, będąca obowiązkiem Przedsiębiorstwa, prowadzona przez akredytowane laboratorium zakładowe, zapewnia i potwierdza jej zadowalającą jakość. 

Reasumując:  woda podawana do sieci wodociągowej z wszystkich ujęć i studni głębinowych Wodociągów Częstochowskich S.A.  jest bardzo dobra. Ze względu na swoje pochodzenie charakteryzuje się stałym składem, a jej wskaźniki fizyko – chemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne są zgodne z wymaganiami normy sanitarnej.

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl