Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego

Spółka Akcyjna w Częstochowie informuje:

 

Celem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie RODO) jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

W celu realizacji zadań na rzecz Klientów, gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy przekazywane przez Państwa dane osobowe. Chcąc załatwić sprawę/y w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, podają nam Państwo swoje dane osobowe. Dbamy o to, aby były one wykorzystywane wyłącznie w celu, dla którego nam je przekazano, dlatego staramy się nie pobierać zbyt wielu informacji ograniczając się do tych niezbędnych. Przekazywane przez Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w celach, które wynikają z przepisów prawa, na podstawie zawartej z Państwem umowy bądź w oparciu o udzieloną zgodę. Ze szczególną starannością dbamy o to, aby dostęp do dotyczących Państwa informacji miały wyłącznie osoby zaangażowane w rozwiązywanie danej sprawy, dlatego nie przekazujemy ich innym osobom i podmiotom, gdy nie uprawniają nas do tego wyraźnie stosowne przepisy prawa. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane, to priorytetowe zadaniem naszych pracowników.


Informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20.

 

W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  poprzez
adres e-mail: iod@pwik.czest.pl

lub pisemnie na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego

Spółka Akcyjna w Częstochowie

ul. Jaskrowska 14/20 

42- 202 Częstochowa

 

 

Załączniki:

-        Klauzula informacyjna

-        Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

-        Zasady Stosowania Monitoringu (wyciąg)

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Klauzula informacyjna pdf 209,38 KB Pobierz
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt pdf 4,82 MB Pobierz
Zasady stosowania monitoringu - wyciąg pdf 1,44 MB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl