W trosce o Państwa bezpieczeństwo informujemy, iż nasi przedstawiciele dokonujący odczytów wodomierzy posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia zatwierdzone przez Zarząd Spółki.

 

 

 

 

 

Tożsamość możecie Państwo potwierdzić dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta i prosząc o sprawdzenie, czy dana osoba jest przedstawicielem PWiK.

 

Informujemy, że odczytów wodomierzy dokonuje się również w godzinach popołudniowych.

 

Telefony do Biura Obsługi Klienta:

 

034-3773-307

034-3773-308

034-3773-309 

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zachowanie ostrożności i upewnienie się co do tożsamości osób, które są wpuszczane na teren Państwa posesji, gdyż zdarzały się przypadki kradzieży przez osoby podające się za przedstawicieli PWiK, a nie posiadające legitymacji służbowych i upoważnień.

 

Wzory legitymacji Przedstawiciela PWiK:

 

 

 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl