Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo uczestników konkursu i pracowników Przedsiębiorstwa oraz mając na uwadze profilaktykę postępowania w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, finał Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie” 2020, zorganizowanego z okazji obchodów Światowego Dnia Wody, został odwołany.

Dziękujemy wszystkim uczennicom i uczniom, którzy wzięli udział w I etapie konkursu i przygotowali prezentacje pt. „Wpływ zmian klimatu na zasoby wodne”.

Jednocześnie informujemy, że Komisja Konkursowa dokonała oceny wszystkich nadesłanych do Przedsiębiorstwa zgłoszeń. Za najciekawszą i najbardziej wartościową uznano pracę przygotowaną przez Jakuba Juszczyka, ucznia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie.

Nagroda dla autora najciekawszej prezentacji oraz upominki dla pozostałych uczestników konkursu wraz z pamiątkowymi dyplomami zostaną dostarczone do szkół.

 

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Prezentacja pt. "Wpływ zmian klimatu na zasoby wodne", autor - Jakub Juszczyk pdf 968,03 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl