Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Olsztyn to instalacja typu SUPERBOS wykorzystująca technologię strefowego osadu czynnego osadu czynnego złożona z dwóch modułów o przepustowości 200 i 700 m3/dobę.

Pozwolenie wodnoprawne: decyzja Starosty Częstochowskiego Nr OŚ.V.6223-5-28/10 z dnia 15.12.2010 roku z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2020 roku.  

Przepustowość  -  900 m3/d

Analizowana instalacja złożona jest z dwóch modułów: zmodernizowanej oczyszczalni ścieków SUPERBOS – 200 oraz SUPERBOS – 700.
  

W skład układu technologicznego oczyszczalni wchodzą:

 • punkt zlewny do przyjmowania ścieków dowożonych beczkowozami,
 • zbiornik uśredniający ścieki dowożone,
 • przepompownia ścieków,
 • oczyszczalnia SBOS-200 w budynku złożona z:
  • osadnika pośredniego,
  • reaktora strefowego ze strefami defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji,
  • osadnika wtórnego,
  • komory stabilizacji,
  • pomieszczeń: sterowni: agregatu prądotwórczego, mechanicznej prasy odwadniającej,
   rurociągu tłoczny z przepompowni do bloku oczyszczalni SUPERBOS- 700. 
 • oczyszczalnia SUPERBOS-700 w obudowie ocieplającej złożonej z:
  • zbiornika biosorpcji z zainstalowanym nad nim sitem do skratek i piasku wraz z rurą spustową tych zanieczyszczeń do kontenera oraz awaryjnej kraty czyszczonej ręcznie z usuwaniem skratek do w/w rury.
  • studni rozdziału proporcjonalnego ścieków do obu modułów oczyszczalni,
  • osadnik pośredni, o krótkim czasie przetrzymania,
  • reaktor osadu strefowego z wydzielonymi strefami: defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji
  • dwóch osadników wtórnych o przepływie pionowym z ciągłym usuwaniem osadu podnośnikami powietrznymi,
  • dwóch komór dostabilizowania i zagęszczania osadów pośrednich i nadmiernych z usuwaniem cieczy nadosadowej do reaktora strefowego,
  • kanału odprowadzający ścieki oczyszczone. 

Odbiornik ścieków oczyszczonych – kanał ulgi rzeki Warty (Kucelinka) za pośrednictwem rowu otwartego.

Jakość ścieków jest systematycznie kontrolowana, zakres wykonywanych analiz fizyko-chemicznych jest szerszy niż wymaga tego pozwoleniewodnoprawne, co ułatwia sterowanie procesami technologicznymi i umożliwia osiąganie wyższych redukcji zanieczyszczeń.

W procesach jednostkowych oczyszczania ścieków wytwarzane są odpady wyspecyfikowane poniżej:

 • skratki,
 • ustabilizowane komunalne osady ściekowe. 
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2021 (I półrocze) pdf 57,96 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2020 pdf 57,59 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2019 pdf 61,25 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2018 pdf 61,32 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2017 pdf 60,76 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 pdf 40,31 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 (I - półrocze) pdf 40,13 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 pdf 40,33 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 (I - półrocze) pdf 40,17 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2014 pdf 390,75 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2013 pdf 40,34 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2012 pdf 247,44 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2011 pdf 19,07 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2010 pdf 18,46 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2009 pdf 18,34 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2009 I półrocze pdf 20,19 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2008 pdf 18,95 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2007 pdf 18,97 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2006 pdf 18,74 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl