Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Olsztyn to instalacja typu SUPERBOS wykorzystująca technologię strefowego osadu czynnego osadu czynnego złożona z dwóch modułów o przepustowości 200 i 700 m3/dobę.

Pozwolenie wodnoprawne: decyzja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu znak PO.ZUZ.5.4210.845m.2020.JW z dnia 07 grudnia 2020 roku z terminem obowiązywania do 01 stycznia 2031 roku. 

  • zbiornik uśredniający ścieki dowożone,
  • przepompownia ścieków dopływających kanalizacją z rurociągiem tłocznym do reaktora biologicznego,
  • sito bębnowe wraz z prasą do skratek,
  • reaktor Superbos 150 ze strefami defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji, osadnikiem wtórnymi i komorą tlenowej stabilizacji,
  • reaktor Superbos 700 ze strefami defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji, dwoma osadnikami wtórnymi i komorą tlenowej stabilizacji,
  • stacja dmuchaw dla procesów biologicznego oczyszczania i stabilizacji osadu,
  • stacja mechanicznego odwadniania osadu wraz ze stacją przygotowania polielektrolitu,
  • kanał odprowadzający ścieki oczyszczone do odbiornika.  

Odbiornik ścieków oczyszczonych – kanał ulgi rzeki Warty (Kucelinka) za pośrednictwem rowu otwartego.

Jakość ścieków jest systematycznie kontrolowana, zakres wykonywanych analiz fizyko-chemicznych jest szerszy niż wymaga tego pozwolenie wodnoprawne, co ułatwia sterowanie procesami technologicznymi i umożliwia osiąganie wyższych redukcji zanieczyszczeń.

W procesach jednostkowych oczyszczania ścieków wytwarzane są odpady wyspecyfikowane poniżej:

  • skratki,
  • ustabilizowane komunalne osady ściekowe.
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2023 pdf 490,75 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2022 pdf 491,43 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2021 pdf 106,28 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2020 pdf 57,59 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2019 pdf 61,25 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2018 pdf 61,32 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2017 pdf 60,76 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 pdf 40,31 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 (I - półrocze) pdf 40,13 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 pdf 40,33 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 (I - półrocze) pdf 40,17 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2014 pdf 390,75 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2013 pdf 40,34 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2012 pdf 247,44 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2011 pdf 19,07 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2010 pdf 18,46 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2009 pdf 18,34 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2009 I półrocze pdf 20,19 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2008 pdf 18,95 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2007 pdf 18,97 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2006 pdf 18,74 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl