Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, działając wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie ostrzega przed oszustami, którzy próbują wykorzystać stan epidemii w celu wyłudzenia pieniędzy.

Schemat działania przestępców polega na oferowaniu sprzedaży testów, leków, szczepionek przeciwko koronawirusowi oraz środków do dezynfekcji, jak również proponowaniu świadczenia usług pseudomedycznych. Nie dajmy się zaskoczyć i reagujmy prawidłowo, rozłączając rozmowę i zawiadamiając organy ścigania o próbie oszustwa.

Nadal powszechne są próby wyłudzenia pieniędzy poprzez podszywanie się za członka rodziny, policjanta czy też pracownika wodociągów, administracji, sanepidu lub służby zdrowia. W ciągu zaledwie ostatnich dwóch tygodni na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie odnotowano ponad 27 takich przypadków.

Jak wynika z policyjnych statystyk, tylko w ubiegłym roku oszuści wyłudzili ponad 72 mln zł od ponad 4,5 tys. poszkodowanych. W samym województwie śląskim oszukano 856 osób na kwotę prawie 11 mln zł.

Pamiętajmy, że nigdy nie należy działać pod presją czasu, szczególnie, gdy w grę wchodzą nasze pieniądze, dane osobowe bądź loginy i hasła. Zawsze kierujmy się ograniczonym zaufaniem. Oszuści wciąż modyfikują swoje metody działania w celu wyłudzenia pieniędzy lub danych wrażliwych. Cennym łupem dla przestępcy może być nie tylko gotówka, ale również nasza tożsamość, np. numer dowodu osobistego, PESEL oraz loginy i hasła do bankowości elektronicznej. Nie bądźmy obojętni i ostrzeżmy naszych krewnych, że mogą do nich telefonować osoby podszywające się pod członków rodziny lub policjantów.

Informujemy, iż w żadnym wypadku prawdziwi policjanci nie mogą przyjmować pieniędzy, żądać ich wypłaty czy przekazania na wskazane konto. Stróże prawa nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych przez siebie sprawach.

 

Pamiętaj, że Pracownicy Wodociągów nie pobierają opłat bezpośrednio u Klientów!

Tożsamość osoby podającej się za pracownika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie można sprawdzić na stronie internetowej www.pwik.czest.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: (34) 37 73 120 / 125.

Ponadto, odczytywacze wodomierzy posiadają stosowne legitymacje służbowe.Podejrzewając próbę oszustwa, jak najszybciej skontaktuj się z najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu 997 lub 112.


Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl