Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Podanie o wydanie warunków technicznych podłączenia wod.-kan. pdf 185,24 KB Pobierz
Podanie do zabudowy dodatkowego zestawu wodomierzowego do wody używanej bezpowrotnie pdf 177,42 KB Pobierz
Prośba o wydanie zaświadczenia o dokonaniu odbioru technicznego wod-kan pdf 181,53 KB Pobierz
Podanie o warunki rozdziału opłat w budynkach wielolokalowych pdf 224,77 KB Pobierz
Zgłoszenie zamiaru podłączenia instalacji wewnętrznej do kanalizacji sanitarnej pdf 181,97 KB Pobierz
Prośba o dokonanie odbioru technicznego odpływu ścieków pdf 177,08 KB Pobierz
Wytyczne dla przyłączy kanalizacji sanitarnej ISPA pdf 51,40 KB Pobierz
Zgloszenie rozpoczęcia budowy sieci i uzbrojenia wod-kan pdf 167,77 KB Pobierz
Wniosek o czasowe zamurowanie przyłącza sanitarnego pdf 177,62 KB Pobierz
Prośba o montaż wodomierza pdf 166,85 KB Pobierz
Dane określające wielkości powierzchni z których odprowadzane są ścieki deszczowe do urządzeń kanalizacyjnych pdf 185,62 KB Pobierz
Uzupełnienie dokumentacji technicznej pdf 178,30 KB Pobierz
prośba o demontaż wodomierza / likwidację przyłącza wodociągowego pdf 169,77 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl