Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
2. Podanie do zabudowy dodatkowego zestawu wodomierzowego do wody używanej bezpowrotnie pdf 179,70 KB Pobierz
3. Prośba o wydanie zaświadczenia o dokonaniu odbioru technicznego wod-kan pdf 184,72 KB Pobierz
4. Podanie o warunki rozdziału opłat w budynkach wielolokalowych pdf 232,53 KB Pobierz
5. Zgłoszenie zamiaru podłączenia instalacji wewnętrznej do kanalizacji sanitarnej pdf 181,76 KB Pobierz
6. Prośba o dokonanie odbioru technicznego odpływu ścieków pdf 183,28 KB Pobierz
8. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy sieci i uzbrojenia wod-kan pdf 167,77 KB Pobierz
9. Wniosek o czasowe zamurowanie przyłącza sanitarnego pdf 182,07 KB Pobierz
10. Prośba o montaż wodomierza pdf 183,83 KB Pobierz
11. Dane określające wielkości powierzchni z których odprowadzane są ścieki deszczowe do urządzeń kanalizacyjnych pdf 185,65 KB Pobierz
12. Uzupełnienie dokumentacji technicznej pdf 179,89 KB Pobierz
13. Prośba o demontaż wodomierza / likwidację przyłącza wodociągowego pdf 185,87 KB Pobierz
14. Wniosek o podanie warunków technicznych wykonania sieci wod.-kan. pdf 204,64 KB Pobierz
15. Wniosek o podanie warunków technicznych wykonania przyłączy wod.-kan. pdf 239,84 KB Pobierz
16. Wniosek o podanie warunków technicznych wykonania przyłączy kanalizacji deszczowej pdf 239,32 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl