Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w krótkich prezentacjach  (około 20 – 30 min) przygotowanych przez doświadczoną kadrę Przedsiębiorstwa. Oferowane tematy prezentacji przedstawiono poniżej. Prosimy, by grupa liczyła nie więcej niż 30 osób. 

Propozycje tematów prelekcji - prezentacji

 • „Skąd się bierze woda w kranie” – przedszkola i szkoły podstawowe  (klasy I-III)
 • Co kryje w sobie woda” – szkoły podstawowe i  gimnazjalne,
 • Rola urządzeń w analityce wody”  - gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, 
 •  „Wpływ budowy geologicznej rejonu Częstochowy  na jakość wód podziemnych” – szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne,
 • Jak bakterie pomagają nam w uzdatnianiu wody” –  szkoły podstawowe i gimnazjalne,
 • Uzdatnianie wody – podstawowe procesy” – szkoły podstawowe i gimnazjalne, (dot. ujęć wody w Wierzchowisku, Kłobucku, Cisiu i Rększowicach),
 • Woda – substancja zagadkowa” – szkoły gimnazjalne,
 • Woda – drogocenne dobro – Światowy Dzień Wody”  – szkoły podstawowe i gimnazjalne,
 • Jak bakterie pomagają w oczyszczaniu ścieków” – szkoły podstawowe i gimnazjalne, 
 • Procesy oczyszczania ścieków” – szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne,
 • "Procesy uzdatniania wody" - szkoły ponadgimnazjalne,
 • „Sieć wodociągowa wczoraj i dziś” – szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z Dariuszem Roszakiem (tel. 34 3773-145; dariusz.roszak@pwik.czest.pl ),  przynajmniej jeden tydzień przed planowanym terminem.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl