Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa.


L.p.  Rodzaj opłaty   Cena zł [zł/za 1 przyłączenie]
 netto brutto
 1Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług109,13117,86
 2 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług109,13 117,86 

 Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa od 1.04.2017 - 31.03.2018 - POBIERZ

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl