Oczyszczalnia ścieków w Karolinie gm. Rędziny to mechaniczno-biologiczna instalacja pracująca w technologii osadu czynnego, przystosowana do usuwania związków organicznych i podwyższonego usuwania biogenów..

Pozwolenie wodnoprawne: decyzja Starosty częstochowskiego nr OŚ.6341.96.2015-V.38 z dnia 29.12.2015 obowiązująca do dnia 31.12.2025r.

Przepustowość - 300 m3/d.

W skład oczyszczalni wchodzą następujące obiekty i urządzenia technologiczne:

  • przepompownia  ścieków surowych wyposażona w sito pionowe wraz z instalacją do płukania i prasowania skratek
  • hermetyczny punkt zlewczy ścieków dowożonych
  • zbiornik uśredniający ścieki dowożone
  • reaktora biologicznego z wydzielonymi strefami:

       ○   defosfatacji

       ○   denitryfikacji

       ○   nitryfikacji

       ○   osadnika wtórnego

       ○   stabilizacji osadu.

  • rurociąg tłoczny z przepompowni do bloku oczyszczalni
  • kanał odprowadzający ścieki oczyszczone do rzeki Pijawki

Odbiornik ścieków oczyszczonych – rzeka Pijawka

Jakość ścieków jest systematycznie kontrolowana, zakres wykonywanych analiz fizyko-chemicznych jest szerszy niż wymaga tego pozwolenie, co ułatwia sterowanie procesami technologicznymi i umożliwia osiąganie wyższych redukcji zanieczyszczeń.

W procesach jednostkowych oczyszczania ścieków wytwarzane są odpady wyspecyfikowane poniżej:

  • skratki,
  • ustabilizowane komunalne osady ściekowe.
  • zawartość piaskowników
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2021 (I półrocze) pdf 57,96 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2020 pdf 57,59 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2019 pdf 61,85 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2018 pdf 61,81 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2017 pdf 61,31 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 pdf 40,84 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 (I - półrocze) pdf 40,66 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 pdf 40,86 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 (I - półrocze) pdf 40,71 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2014 pdf 392,41 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2013 pdf 40,87 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2012 pdf 247,83 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl