Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty Uchwałą Nr 9/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie w dniu 30 sierpnia 2021 r. pdf 1,57 MB Pobierz
2. Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie - Wydanie 2 pdf 4,39 MB Pobierz
3. Regulamin rozbudowy sieci wodociągowej pdf 1,02 MB Pobierz
- zmiany w Reg. rozbudowy sieci wodociągowej pdf 82,50 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl