Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Rybna gm. Mykanów to instalacja wykorzystująca technologię strefowego osadu czynnego złożona z dwóch modułów o przepustowości 500 m3 każdy. 

 

Pozwolenie wodnoprawne: decyzja Starosty Częstochowskiego nr OŚ.6341.97.2015-V.39 z dnia 29.12.2015 obowiązująca do dnia 31.12.2025r.

 

Przepustowość  -  1 000 m3/dobę

 

W skład układu technologicznego oczyszczalni wchodzą:

 • hermetyczna stacja zlewcza ze złączką do przyjmowania ścieków dowożonych beczkowozami, w której zainstalowany jest przepływomierz rejestrujący ilość ścieków dowożonych i sonda pH,
 • przepompownia ścieków wyposażona w pompy przelotowe oraz w kratę koszową,
 • oczyszczalnia SBOS-500 Nr 1 ,  złożona  z:
  • zbiornika biosorpcji z zainstalowanym nad nim sitem do skratek i piasku wraz z rurą spustową tych zanieczyszczeń do prasy ślimakowej oraz awaryjnej kraty czyszczonej ręcznie z usuwaniem skratek do w/w rury. Ponadto w zbiorniku biosorpcji umieszczona jest studnia rozdziału proporcjonalnego ścieków do obu modułów oczyszczalni SBOS-500,
  • osadnika pośredniego,
  • reaktora strefowego ze strefami defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji,
  • dwóch osadników wtórnych,
  • komory stabilizacji
  • pomieszczeń: sterowni, agregatu prądotwórczego, mechanicznej prasy odwadniającej,
 • rurociąg tłoczny z przepompowni do bloku oczyszczalni SUPERBOS-500 o średnicy Ø150,
 • oczyszczalnia SUPERBOS-500 Nr 2 w obudowie ocieplającej w skład, której wchodzą:
  • osadnik pośredni, o krótkim czasie przetrzymania,
  • reaktor osadu strefowego z wydzielonymi strefami: defosfatacji, denitryfikacji nitryfikacji,
  • dwa osadniki wtórne o przepływie pionowym z ciągłym usuwaniem osadu podnośnikami powietrznymi,
  • dwie komory dostabilizowania i zagęszczania osadów pośrednich i nadmiernych z usuwaniem cieczy nadosadowej do reaktora strefowego,
 • kanał odprowadzający ścieki oczyszczone do rzeki Sękawicy. 

 

Odbiornik ścieków oczyszczonych – rzeka Sękawica

 

Jakość ścieków jest systematycznie kontrolowana, zakres wykonywanych analiz fizyko-chemicznych jest szerszy niż wymaga tego pozwolenie, co ułatwia sterowanie procesami technologicznymi i umożliwia osiąganie wyższych redukcji zanieczyszczeń.

W procesach jednostkowych oczyszczania ścieków wytwarzane są odpady wyspecyfikowane poniżej:

 • skratki,
 • ustabilizowane komunalne osady ściekowe.
 • zawartość piaskowników
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2021 (I półrocze) pdf 57,96 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2020 pdf 57,59 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2019 pdf 61,24 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2018 pdf 61,29 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2017 pdf 60,84 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 pdf 40,29 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 (I - półrocze) pdf 40,13 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 pdf 40,32 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 (I - półrocze) pdf 40,19 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2014 pdf 391,84 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2013 pdf 40,32 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2012 pdf 247,14 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2011 pdf 19,02 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2010 pdf 18,58 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2009 pdf 18,44 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2008 pdf 18,98 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2007 pdf 18,96 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2006 pdf 18,78 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl