Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Rybna gm. Mykanów to mechaniczno-biologiczna instalacja wykorzystująca technologię strefowego osadu czynnego złożona z dwóch modułów Superbos 500 i reaktora biologicznego przepływowego otwartego.

Pozwolenie wodnoprawne: decyzja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu znak PO.ZUZ.5.4210.991m.2020.MK z dnia 12 kwietnia 2021 roku z terminem obowiązywania do 07 maja 2035 r.

Przepustowość - 1 400 m3/dobę

W skład układu technologicznego oczyszczalni wchodzą:

 • hermetyczna stacja zlewcza ze złączką do przyjmowania ścieków dowożonych beczkowozami, w której zainstalowany jest przepływomierz rejestrujący ilość ścieków dowożonych i sonda pH,
 • przepompownia I stopnia ścieków surowych wyposażona w pompy zatapialne oraz  kratę koszową,
 • sitopiaskownik,
 • przepompownia II stopnia ścieków surowych wyposażona w pompy zatapialne,
 • reaktor Superbos 500 Nr 1 ze strefami defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji, dwoma osadnikami wtórnymi i dwoma komorami tlenowej stabilizacji,
 • reaktor Superbos 500 Nr 2 ze strefami defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji, dwoma osadnikami wtórnymi i dwoma komorami tlenowej stabilizacji,
 • reaktor biologiczny Nr 3 ze strefami defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji i dwoma komorami tlenowej stabilizacji,
 • osadnik wtórny radialny dla reaktora Nr 3,
 • stacja dmuchaw dla procesów biologicznego oczyszczania i stabilizacji osadu,
 • zbiornik zagęszczania i magazynowania osadu,
 • stacja mechanicznego odwadniania osadu wraz ze stacją przygotowania polielektrolitu,
 • komora pomiarowa ilości ścieków,
 • wiata do tymczasowego gromadzenia osadu,
 • kanał odprowadzający ścieki oczyszczone do rzeki Sękawicy.

Odbiornik ścieków oczyszczonych – rzeka Sękawica

Jakość ścieków jest systematycznie kontrolowana, zakres wykonywanych analiz fizyko-chemicznych jest szerszy niż wymaga tego pozwolenie, co ułatwia sterowanie procesami technologicznymi i umożliwia osiąganie wyższych redukcji zanieczyszczeń.

W procesach jednostkowych oczyszczania ścieków wytwarzane są odpady wyspecyfikowane poniżej:

 • skratki,
 • zawartość piaskowników,
 • ustabilizowane komunalne osady ściekowe.
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2023 pdf 490,75 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2022 pdf 491,43 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2021 pdf 106,28 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2020 pdf 57,59 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2019 pdf 61,24 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2018 pdf 61,29 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2017 pdf 60,84 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 pdf 40,29 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 (I - półrocze) pdf 40,13 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 pdf 40,32 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 (I - półrocze) pdf 40,19 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2014 pdf 391,84 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2013 pdf 40,32 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2012 pdf 247,14 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2011 pdf 19,02 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2010 pdf 18,58 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2009 pdf 18,44 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2008 pdf 18,98 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2007 pdf 18,96 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2006 pdf 18,78 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl