ŚCIEKI - Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 01.04.2017r. do 31.03.2018r.

Na mocy art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015r., poz. 139) 

 

 

L.p.

Gmina

Taryfowa grupa odbiorców

I Grupa 
gospodarstwa domowe oraz
podmioty odprowadzające ścieki
socjalno-bytowe
II Grupa
P
ozostali odbiorcy usług

Cena za 1m3oczyszczonych ścieków [zł/m3]

Cena za 1m3oczyszczonych ścieków [zł/m3]

netto

brutto

netto

brutto

1

Częstochowa

5,97

6,45

 6,80

7,34

2

Konopiska

5,97

6,45

 6,80

7,34

3

Rędziny

5,52

5,96

 6,35

6,86

4

Blachownia

5,97

6,45

 6,80

7,34

5

Poczesna

5,97

6,45

 6,80

7,34

6

Mykanów

5,97

6,45

 6,80

7,34

7

Olsztyn

5,97

6,45

 6,80

7,34

8

Kłobuck

5,97

6,45

 6,80

7,34

9

Miedźno

5,97

6,45

 6,80

7,34

L.p.

Gmina  

Taryfowa grupa odbiorców 

III Grupa
gospodarstwa domowe
oraz podmioty odprowadzające
ścieki socjalno – bytowe
obszar pohutniczy 
IV Grupa 
P
ozostali odbiorcy usług
obszar pohutniczy 
 
 Cena za 1m3 oczyszczonych ścieków [zł/m3 Cena za 1m3 oczyszczonych ścieków [zł/m3
 netto brutto netto brutto
 10Częstochowa 3,22 3,48 2,29 2,47

ŚCIEKI - Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 01.04.2017r. do 31.03.2018r. - POBIERZ

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl