Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, współpracując z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji, podejmuje szereg działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Spółki oraz mieszkańców Częstochowy i okolicznych gmin. Kampania informacyjno-edukacyjna „Senior@NET”, zorganizowana wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierowana jest do osób starszych. Akcja profilaktyczna ma zachęcić emerytów i rencistów do korzystania z usług bankowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa posiadanych środków pieniężnych.

W ramach prowadzonego programu profilaktycznego zaplanowano liczne spotkania z seniorami, podczas których omawiane będą podstawowe zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do oszustw dokonywanych na ich szkodę. Uczestnicy prelekcji zostaną zapoznani z metodami działania przestępców, dowiedzą się w jaki sposób mogą zabezpieczyć swoje oszczędności przed kradzieżą oraz jak założyć darmowe konto bankowe.

„Senior@NET” to nie pierwsza kampania skierowana do osób starszych, w którą zaangażowało się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. Prowadzone akcje edukacyjne przynoszą pożądane efekty, bowiem potencjalne ofiary coraz częściej prawidłowo reagują na usiłowanie oszustwa. Niemniej jednak próby wyłudzenia pieniędzy są wciąż powszechne.

Przestępcy wciąż modyfikują swoje metody działania. Podszywają się za członka rodziny, policjanta, pracownika wodociągów, administracji, sanepidu lub służby zdrowia, wykorzystują również stan epidemii w celu wyłudzenia pieniędzy lub danych wrażliwych. Podczas krótkiej wizyty w mieszkaniu lub rozmowy telefonicznej potrafią uzyskać dane ofiar, które następnie wykorzystują do wyłudzenia kredytów. Ponadto zdarza się, że na podstawie uzyskanych danych zakładają fikcyjne konta na portalach internetowych oraz aukcyjnych, gdzie również dokonują oszustw na konto swoich ofiar.

 


OSTRZEGAMY!


Zachowaj ostrożność i rozsądek w kontaktach z nieznajomymi, bowiem mogą oni podszywać się pod członków rodziny, urzędników a nawet policjantów. Skontaktuj się telefonicznie z instytucją, która ją do Ciebie skierowała i potwierdź zlecenie. Poproś o przełożenie spotkania i zadbaj, aby uczestniczyła w nim zaufana Ci osoba.

 

Pamiętaj, że pracownicy Wodociągów Częstochowskich nie pobierają opłat bezpośrednio u Klientów.

 

Odczytywacze wodomierzy posiadają stosowne legitymacje służbowe, które można zweryfikować pod numerem telefonu: (34) 37 73 120 /125.

 

Nie pokazuj i nie przekazuj nikomu swoich kosztowności oraz oszczędności.

 

Podejrzewając próbę oszustwa jak najszybciej skontaktuj się z najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu 997 lub 112.

 

 

Nie bądźmy obojętni i ostrzeżmy naszych krewnych, że mogą do nich telefonować osoby podszywające się pod członków rodziny lub pracowników różnych instytucji.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl