Częstochowska Policja i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie ostrzegają – seniorze, nie daj się oszukać!

 

W trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz klientów Przedsiębiorstwa prowadzona jest kampania informacyjno-edukacyjna, której koordynatorem ze strony Policji jest podinsp. mgr Rafał Zemła, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. W ramach niniejszej kampanii pracownicy Spółki uczestniczą w szkoleniach merytorycznych, natomiast klienci otrzymują ulotki ostrzegające o potencjalnych zagrożeniach.

 

Przestępcy działający metodą "na wnuczka” czy „na policjanta" wciąż oszukują, głównie starsze osoby. Wyłudzają pieniądze, które często stanowią oszczędności ich życia. Nie bądźmy obojętni i ostrzeżmy naszych krewnych, że mogą do nich telefonować osoby podszywające się pod członków rodziny lub policjantów.

Oszuści działający metodą "na wnuczka" wprowadzają swoje ofiary w błąd, podając się za członka rodziny. Coraz częściej podszywają się także pod osoby zaufania publicznego - policjantów, pracowników firmy wodociągowej czy prokuratorów. Telefonują, by poinformować o rzekomym wypadku i zatrzymaniu kogoś z rodziny, oferując jednocześnie pomoc w „załatwieniu sprawy”. Zdarzają się przypadki, że oszuści podszywając się pod funkcjonariuszy np. Centralnego Biura Śledczego Policji informują, że do serwera banku, w którym senior ma zdeponowane środki pieniężne włamali się hakerzy, w związku z czym proszą o wypłacenie wszystkich oszczędności. Fałszywy mundurowy twierdzi, że oszust został namierzony i prosi o pomoc w jego zatrzymaniu. Nalega, aby senior wypłacił pieniądze z banku i przekazał je wyznaczonej osobie lub przelał na wskazany numer konta. Przekonuje, że  pomoże to w schwytaniu przestępców. Zdarza się również, że grozi odpowiedzialnością, w przypadku odmowy.

 

 

Informujemy, iż w żadnym wypadku prawdziwi policjanci nie mogą przyjmować pieniędzy, żądać ich wypłaty czy przekazania na wskazane konto. Stróże prawa  nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych przez  siebie sprawach.

 

Jedną z nowych metod działania oszustów jest tzw. ,,metoda na pracownika wodociągów, w myśl której przestępca udający pracownika Wodociągów przychodzi do mieszkania starszej osoby i informuje, że należy się jej zwrot pewnej sumy pieniędzy za nadpłacone rachunki.  Najczęściej jest to drobna suma około 50 złotych. Oszust twierdzi, iż posiada jedynie banknot 200 złotowy i prosi o wydanie reszty. Celem sprawcy jest uzyskanie informacji o miejscu przechowywania pieniędzy. Następnie, pod pretekstem sprawdzenia wodomierza złodziej przechodzi z poszkodowanym do innego pomieszczenia, aby jego wspólnik mógł zabrać ukryte oszczędności. Dodatkowo, pieniądze przekazane do rozmienienia okazują się być fałszywe.

 

Pamiętaj, że Pracownicy Wodociągów nie pobierają opłat bezpośrednio u Klientów!

Tożsamość osoby podającej się za pracownika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie można sprawdzić na stronie internetowej www.pwik.czest.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: (34) 37 73 120 / 125.

Ponadto, odczytywacze wodomierzy posiadają stosowne legitymacje służbowe.

 

 
 

Podejrzewając próbę oszustwa, jak najszybciej skontaktuj się z najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu 997 lub 112.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl