Serdecznie dziękujemy uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Olsztynie oraz Gimnazjum nr 6 w Częstochowie za wzięcie udziału w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata”. Dzięki zaangażowaniu blisko 200 uczniów, usunięto z lasu stanowiącego strefę ochronną ujęcia wody Olsztyn – Srocko, blisko 1 100 kg odpadów.

Z efektów pracy uczniów skorzystamy wszyscy – ot tak spacerując chociażby po czystym lesie, czy ciesząc z picia czystej i zdrowej wody.

Dziękujemy również Urzędowi Gminy w Olsztynie za pomoc w organizacji akcji.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl