Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo aktywnie włącza się w obchody ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata”.  W bieżącym roku odsłona polska tej kampanii obchodzona będzie pod hasłem „Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”.  W dniu 14 września 2018r. pracownicy Przedsiębiorstwa będą „sprzątać” las znajdujący się na obszarze ochrony pośredniej ujęcia wody Olsztyn.  

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego regionu do aktywnego włączenia się w nurt ogólnoświatowej kampanii „Sprzątanie Świata”.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl