European EMAS Awards 2015

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nominował nasze Przedsiębiorstwo do nagrody European EMAS Awards 2015 w kategorii dużych organizacji sektora publicznego.

Nagroda ta przyznawana jest przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej. 

Aleksandra Zalewska SP nr 1 w Kłobucku

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Z okazji obchodzonego 22 marca Światowego Dnia Wody zorganizowany został konkurs plastyczny pod hasłem „Woda dla Życia”. Do Komisji konkursowej wpłynęło kilkadziesiąt prac. Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za wzięcie udziału w Konkursie.

zwiedzanie Pracowni Technologii Wody przez uczestników Konkursu

Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE”

W dniu 26 marca 2015r. odbył się II Konkurs wiedzy o wodzie „WODA = ŻYCIE” zorganizowany przez Przedsiębiorstwo z okazji obchodów Światowego Dnia Wody. Do udziału w Konkursie zostały zaproszone szkoły gimnazjalne z terenu gmin - członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. 

„Woda i Zrównoważony Rozwój” tak brzmi motto tegorocznego Światowego Dnia Wody, który to dzień będzie obchodzony 22 marca.

W bieżącym roku głównym organizatorem obchodów tego Dnia jest  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wody (UN Water), a partnerami są m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz agend ONZ działająca na rzecz dzieci (UNICEF).

Wdrożenie Internetowego Biura Obsługi Klienta oraz systemu zdalnego odczytu wodomierzy na potrzeby klientów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedz na realne potrzeby

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl