Wdrożenie Internetowego Biura Obsługi Klienta oraz systemu zdalnego odczytu wodomierzy na potrzeby klientów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedz na realne potrzeby

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

 

21 marca 2015 - OTWARTE DRZWI

W ramach obchodów  Światowego Dnia Wody – 2015  Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie organizuje akcję „Otwarte Drzwi”.

Wodociągi frontem do klienta

Miło nam poinformować  iż w artykule "Frontem do klienta", który pojawił się na stronie portalkomunalny.pl (http://portalkomunalny.pl/wodociagi-frontem-klienta/) znalazła się informacja o działającym w naszym Przedsiębiorstwie wpłatomacie. Artykuł zostanie również opublikowany w marcowym wydaniu miesięcznika "Wodociągi-Kanalizacja". 

Oświadczenie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie

         Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie oświadcza, że nie zostały podjęte żadne działania związane z ewentualną prywatyzacją czy sprzedażą Przedsiębiorstwa. Tematyka taka nie była przedmiotem posiedzeń Zarządu Związku Komunalnego Gmin, posiedzeń Rady Nadzorczej ani też posiedzeń Zarządu Przedsiębiorstwa. 

II interdyscyplinarny konkurs wiedzy o wodzie Woda = Życie - Komunikat 1

Z okazji obchodów Światowego Dnia Wody 2015 oraz Międzynarodowej Dekady Woda dla Życia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie zaprasza do udziału w konkursie WODA = ŻYCIE.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie gmin Członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji  w Częstochowie tj. z terenu miasta Częstochowy, miast i gmin Kłobuck i  Blachownia oraz gmin: Konopiska, Miedźno, Mykanów, Olsztyn, Rędziny i Poczesna. 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl