Utrzymanie Przedsiębiorstwa w rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS

Informujemy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po przeprowadzeniu postepowania sprawdzającego oraz na podstawie pozytywnego wyniku audytu weryfikującego i pozytywnej walidacji aktualizacji V wydania Deklaracji Środowiskowej EMAS, utrzymał nasze Przedsiębiorstwo w rejestrze organizacji zarejestrowanych w unijnym systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Seniorze! Bezpiecznie przechowuj swoje pieniądze!

Kampania informacyjno-edukacyjna „Senior@NET”, zorganizowana wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierowana jest do osób starszych. Akcja profilaktyczna ma zachęcić emerytów i rencistów do korzystania z usług bankowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa posiadanych środków pieniężnych.

Kampania Stop Nielegalnemu Graffiti

„Stop Nielegalnemu Graffiti” – to kampania profilaktyczno-edukacyjna, w której udział bierze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, Komenda Miejska Policji w Częstochowie oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Częstochowy P. Krzysztof Matyjaszczyk.

Światowy Tydzień Wody (23-27 sierpnia 2021 r.)

Światowy Tydzień Wody ustanowiony został przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wody (SIWI) w 1991 roku. Organizowana z tej okazji międzynarodowa konferencja poświęcona jest zagadnieniom wody.

Komunikat dotyczący taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Szanowni Państwo,
w związku z trwającym postępowaniem w przedmiocie zatwierdzenia taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków art. 24g, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie uprzejmie informuje, że na terenie Gmin: Częstochowa, Kłobuck, Blachownia, Mykanów, Olsztyn,  Konopiska, Poczesna, Rędziny, Miedźno stosuje się dotychczasową taryfę, która będzie obowiązywała do dnia wejścia w życie nowej. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl