Utrzymanie Przedsiębiorstwa w rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS

Informujemy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Pan Andrzej Szweda-Lewandowski, po przeprowadzeniu postepowania sprawdzającego  oraz  na podstawie pozytywnego wyniku audytu weryfikującego i pozytywnej walidacji aktualizacji V wydania Deklaracji Środowiskowej EMAS, utrzymał nasze Przedsiębiorstwo w rejestrze organizacji zarejestrowanych w unijnym systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

X edycja interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda=Życie” – wyniki

W dniu 22 marca 2023r. odbył się finał X edycji interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”.   W bieżącej edycji Konkursu udział wzięli uczniowie reprezentujący 24 szkoły podstawowe z naszego regionu.

Światowy Dzień Wody 2023

W dniu 22 marca 2023 r. już po raz trzydziesty pierwszy obchodzono Światowy Dzień Wody – święto mające na celu uświadomienie mieszkańcom naszej planety jak ważną rolę w ich życiu pełni dostęp do czystej i zdrowej wody.

Finał Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE”

Miło nam poinformować, iż patronat honorowy nad X edycją interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” objęli: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; Pan Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy oraz Pan Zbigniew Niesmaczny - Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Drugi okres taryfowy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie informuje, iż od dnia 8 lutego 2023 r. zacznie obowiązywać drugi okres taryfowy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Częstochowa, Blachownia, Konopiska, Mykanów, Poczesna, Rędziny, Kłobuck, Miedźno i Olsztyn, zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Więcej informacji w zakładce Centrum Obsługi Klienta

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl