„Otwarte Drzwi” (1 – 6 września 2014r.)

Informujemy, iż w ramach obchodów Światowego Tygodnia Wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie udostępni w ramach akcji „OTWARTE DRZWI” ujecie wody w Kolonii Wierzchowisko przy ul. Zielonej 9/23.

Ile zużywamy wody? Jaki jest nasz ślad wodny*

Wszystkich, którzy chcieliby określić swój indywidualny ślad wodny, serdecznie zapraszamy do siedziby Przedsiębiorstwa w dniach 2, 3 i 4 września w godzinach od 900 do 1400. Do określania Śladu Wodnego wykorzystana zostanie automatyczna ankieta opublikowana na stronie Water Footprint Network http://www.waterfootprint.org/?page=cal/WaterFootprintCalculator . Przy określaniu indywidualnego śladu wodnego pomagać będą pracownicy Przedsiębiorstwa. Wszyscy, którzy wezmą udział w określaniu śladu wodnego, otrzymają pamiątkowy upominek.

Światowy Tydzień Wody (Sztokholm 31.08 – 06.09.2014r.)

W dniach 31 sierpnia do 5 września br. odbędzie się w Sztokholmie Światowy Tydzień Wody. Głównym organizatorem „tygodnia” jest Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wodny (SIWI). W tych dniach Sztokholm stanie się areną spotkań reprezentantów świata nauki z przedstawicielami biznesu, instytucji publicznych i organizacji  pozarządowych, a głównym ich tematem będzie oczywiście woda. Mottem tegorocznego spotkania będzie, podobnie jak obchodzonego w marcu br. Światowego Dnia Wody hasło„Woda i Energia”.

Konkurs „GŁOŚNA WODA”

Z przyjemnością informujemy, że Przedsiębiorstwo zostało laureatem konkursu „GŁOŚNA WODA” zorganizowanego przez miesięcznik „Wodociągi i Kanalizacja” oraz portal edukacji ekologicznej zielonalekcja.pl.  Celem Konkursu było zaprezentowanie lokalnych inicjatyw edukacyjnych promujących racjonalne korzystaniem z zasobów wodnych  i następnie ich wypromowanie na forum ogólnopolskim.

Światowy Dzień Środowiska - Otwarte drzwi

Informujemy, iż z okazji obchodów Światowego Dnia Środowiska (ang. Word Environment Day) Przedsiębiorstwo udostępni do zwiedzania w ramach akcji „OTWARTE DRZWI” oczyszczalnię ścieków w Kłobucku przy ul. 11 listopada 81 i oczyszczalnię ścieków w Kolonii Poczesna ul. Wiśniowa  (gmina Poczesna).

Wszyscy zainteresowani procesami oczyszczania ścieków mogą w czwartek 5 czerwca br.

  • w godz. od 1000 do 1600 zapoznać się z technologią oczyszczania ścieków, a zarazem zwiedzić oczyszczalnię ścieków w Kłobucku,
  • w godz. od 1000 do 1800  zapoznać się z technologią oczyszczania ścieków, a zarazem zwiedzić oczyszczalnię ścieków w Kolonii Poczesna. 
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl