Konkurs „GŁOŚNA WODA”

Z przyjemnością informujemy, że Przedsiębiorstwo zostało laureatem konkursu „GŁOŚNA WODA” zorganizowanego przez miesięcznik „Wodociągi i Kanalizacja” oraz portal edukacji ekologicznej zielonalekcja.pl.  Celem Konkursu było zaprezentowanie lokalnych inicjatyw edukacyjnych promujących racjonalne korzystaniem z zasobów wodnych  i następnie ich wypromowanie na forum ogólnopolskim.

Światowy Dzień Środowiska - Otwarte drzwi

Informujemy, iż z okazji obchodów Światowego Dnia Środowiska (ang. Word Environment Day) Przedsiębiorstwo udostępni do zwiedzania w ramach akcji „OTWARTE DRZWI” oczyszczalnię ścieków w Kłobucku przy ul. 11 listopada 81 i oczyszczalnię ścieków w Kolonii Poczesna ul. Wiśniowa  (gmina Poczesna).

Wszyscy zainteresowani procesami oczyszczania ścieków mogą w czwartek 5 czerwca br.

  • w godz. od 1000 do 1600 zapoznać się z technologią oczyszczania ścieków, a zarazem zwiedzić oczyszczalnię ścieków w Kłobucku,
  • w godz. od 1000 do 1800  zapoznać się z technologią oczyszczania ścieków, a zarazem zwiedzić oczyszczalnię ścieków w Kolonii Poczesna. 

Światowy Dzień Środowiska 2014

W bieżącym roku oczy całego świata zwrócą się ku małym krajom wyspiarskim – ich problemom i czekającym wyzwaniom. To bowiem te kraje pierwsze stawią czoła skutkom: zmian klimatycznych, katastrof naturalnych, niezrównoważonej konsumpcji, degradacji środowiska i nieprawidłowej gospodarki odpadami. Dzień ten jest jedną z wielu akcji składających się na proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rok 2014 „Międzynarodowy rok małych, wyspiarskich krajów rozwijających się”.

XX konferencja na temat: „Aktualne zagrożenia komunalnych ujęć wód podziemnych”

Zaproszenie na XX konferencję  na temat: „Aktualne  zagrożenia komunalnych  ujęć  wód podziemnych”,  29 ÷ 30 maja  2014 r.  Częstochowa

Podziękowania

Dzieciom, opiekunom oraz dyrekcji Miejskiego Przedszkola nr 37 w Częstochowie składamy serdeczne podziękowania za aktywne włączenie się w obchody Światowego Dnia Wody 2014. Dziękujemy za zorganizowanie zarówno konkursu plastycznego jak również za organizację happeningu propagującego edukację proekologiczną wśród społeczności lokalnej.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl