Światowy Dzień Środowiska - Otwarte drzwi

Informujemy, iż z okazji obchodów Światowego Dnia Środowiska (ang. Word Environment Day) Przedsiębiorstwo udostępni do zwiedzania w ramach akcji „OTWARTE DRZWI” oczyszczalnię ścieków w Kłobucku przy ul. 11 listopada 81 i oczyszczalnię ścieków w Kolonii Poczesna ul. Wiśniowa  (gmina Poczesna).

Wszyscy zainteresowani procesami oczyszczania ścieków mogą w czwartek 5 czerwca br.

  • w godz. od 1000 do 1600 zapoznać się z technologią oczyszczania ścieków, a zarazem zwiedzić oczyszczalnię ścieków w Kłobucku,
  • w godz. od 1000 do 1800  zapoznać się z technologią oczyszczania ścieków, a zarazem zwiedzić oczyszczalnię ścieków w Kolonii Poczesna. 

Światowy Dzień Środowiska 2014

W bieżącym roku oczy całego świata zwrócą się ku małym krajom wyspiarskim – ich problemom i czekającym wyzwaniom. To bowiem te kraje pierwsze stawią czoła skutkom: zmian klimatycznych, katastrof naturalnych, niezrównoważonej konsumpcji, degradacji środowiska i nieprawidłowej gospodarki odpadami. Dzień ten jest jedną z wielu akcji składających się na proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rok 2014 „Międzynarodowy rok małych, wyspiarskich krajów rozwijających się”.

XX konferencja na temat: „Aktualne zagrożenia komunalnych ujęć wód podziemnych”

Zaproszenie na XX konferencję  na temat: „Aktualne  zagrożenia komunalnych  ujęć  wód podziemnych”,  29 ÷ 30 maja  2014 r.  Częstochowa

Podziękowania

Dzieciom, opiekunom oraz dyrekcji Miejskiego Przedszkola nr 37 w Częstochowie składamy serdeczne podziękowania za aktywne włączenie się w obchody Światowego Dnia Wody 2014. Dziękujemy za zorganizowanie zarówno konkursu plastycznego jak również za organizację happeningu propagującego edukację proekologiczną wśród społeczności lokalnej.

Światowy Dzień Ziemi 2014

W dniu 22 kwietnia  świat obchodzi po raz44, aPolska po raz  24 Światowy Dzień Ziemi. Głównym celem Dnia Ziemi jest promowanie wśród społeczeństw postawy odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego. Idea tego święta narodziła się już w 1969r. podczas konferencji UNESCO (agendy ONZ ds. Kultury)  poświęconej środowisku naturalnemu.

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl