Caring for Climate

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż Przedsiębiorstwo na  zaproszenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  włączyło się w inicjatywę „Caring for Climate” , która to inicjatywa zapoczątkowana została przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon.  Zaproszenie do wzięcia udziału w inicjatywie „Caring for Climate” stanowi uznanie zaangażowania Przedsiębiorstwa na rzecz szerokorozumianej ochrony środowiska przyrodniczego. Celem Inicjatywy jest wspieranie wszelkich działań, które będą przeciwdziałać zmianom klimatu. Inicjatywa będzie także platformą wymiany doświadczeń, pomiędzy światem polityki, biznesu oraz nauki, w realizacji celów i zadań zapobiegających zmianom klimatu.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty - konsultacje społeczne.

Informujemy, że rozpoczęły się konsultacje społeczne  dotyczące projektu „Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty wraz z oceną oddziaływania na środowisko”. Konsultowany dokument zamieszczony jest na stronach internetowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu -  http://www.poznan.rzgw.gov.pl/pl/warunki-korzystania-z-wod. Na tych samych stronach dostępny jest także specjalnie przygotowany formularz składania wniosków i uwag.

„fot. P. Dłubała”

Sprzątanie Świata

Serdecznie dziękujemy uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Olsztynie oraz Zespołowi Szkół w Kusiętach za wzięcie udziału w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata”.

Dni otwarte

Informujemy, iż w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody oraz Światowego Tygodnia Wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie udostępni w ramach akcji „OTWARTE DRZWI” ujecie wody w Koloni Wierzchowisko przy ul. Zielonej 9/23. 
Ujęcie wody Wierzchowisko jest najstarszym eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo ujęciem.  Jego funkcjonowanie rozpoczęło się jesienią 1928r. 
W ujęciu tym funkcjonuje stacja usuwania azotanów na drodze biologicznej denitryfikacji. Jest to jedyna stacja w Polsce, w której zastosowano taką metodę.

Światowy Tydzień Wody

W dniach 01 do 6 września br. odbędzie się w Sztokholmie Światowy Tydzień Wody. Głównym organizatorem „tygodnia” jest Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wodny (SIWI). W tych dniach Sztokholm stanie się areną spotkań reprezentantów świata nauki z przedstawicielami biznesu, instytucji publicznych i organizacji  pozarządowych, a głównym ich tematem będzie oczywiście woda. Mottem tegorocznego spotkania będzie, podobnie jak Światowego Dnia Wody jest hasło„Międzynarodowa Współpraca w Dziedzinie Wody”.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl