European EMAS Awards 2014

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nominowało Przedsiębiorstwo do nagrody European EMAS Awards 2014 w kategorii dużych organizacji sektora publicznego.

Nagroda ta przyznawana jest przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej. 

W bieżącej edycji European EMAS Awards  pod uwagę brane są działania organizacji z zakresu zastosowanych ekoinnowacji, które przyczyniły się do poprawy efektywności działalności środowiskowej.

Laureat I nagrody Tomasz Dądela  przedstawia własnoręcznie przygotowaną prezentację nt Światowego Dnia Wody

Konkurs Wiedzy o wodzie „WODA = ŻYCIE”

W dniu 20 marca 2014r. odbył się I Konkurs wiedzy o wodzie „WODA = ŻYCIE” zorganizowany przez Przedsiębiorstwo z okazji obchodów Światowego Dnia Wody. Do udziału w Konkursie zostały zaproszone szkoły gimnazjalne z terenu gmin - członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Światowy Dzień Wody - OTWARTE DRZWI

W ramach obchodów  Światowego Dnia Wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie organizuje akcję „Otwarte Drzwi”.

Legalizacja wodomierzy

Niniejszym informujemy, iż w związku z zaprzestaniem pracy Punktu Legalizacji Wodomierzy Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie z dniem 3.03.2014r. Przedsiębiorstwo nie będzie wykonywało usług remontów
i legalizacji wodomierzy.

Informujemy również, że dzień 21.02.2014 roku jest ostatnim dniem przyjmowania zleceń usługowych.

Caring for Climate

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż Przedsiębiorstwo na  zaproszenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  włączyło się w inicjatywę „Caring for Climate” , która to inicjatywa zapoczątkowana została przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon.  Zaproszenie do wzięcia udziału w inicjatywie „Caring for Climate” stanowi uznanie zaangażowania Przedsiębiorstwa na rzecz szerokorozumianej ochrony środowiska przyrodniczego. Celem Inicjatywy jest wspieranie wszelkich działań, które będą przeciwdziałać zmianom klimatu. Inicjatywa będzie także platformą wymiany doświadczeń, pomiędzy światem polityki, biznesu oraz nauki, w realizacji celów i zadań zapobiegających zmianom klimatu.

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl