Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty - konsultacje społeczne.

Informujemy, że rozpoczęły się konsultacje społeczne  dotyczące projektu „Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty wraz z oceną oddziaływania na środowisko”. Konsultowany dokument zamieszczony jest na stronach internetowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu -  http://www.poznan.rzgw.gov.pl/pl/warunki-korzystania-z-wod. Na tych samych stronach dostępny jest także specjalnie przygotowany formularz składania wniosków i uwag.

„fot. P. Dłubała”

Sprzątanie Świata

Serdecznie dziękujemy uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Olsztynie oraz Zespołowi Szkół w Kusiętach za wzięcie udziału w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata”.

Dni otwarte

Informujemy, iż w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody oraz Światowego Tygodnia Wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie udostępni w ramach akcji „OTWARTE DRZWI” ujecie wody w Koloni Wierzchowisko przy ul. Zielonej 9/23. 
Ujęcie wody Wierzchowisko jest najstarszym eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo ujęciem.  Jego funkcjonowanie rozpoczęło się jesienią 1928r. 
W ujęciu tym funkcjonuje stacja usuwania azotanów na drodze biologicznej denitryfikacji. Jest to jedyna stacja w Polsce, w której zastosowano taką metodę.

Światowy Tydzień Wody

W dniach 01 do 6 września br. odbędzie się w Sztokholmie Światowy Tydzień Wody. Głównym organizatorem „tygodnia” jest Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wodny (SIWI). W tych dniach Sztokholm stanie się areną spotkań reprezentantów świata nauki z przedstawicielami biznesu, instytucji publicznych i organizacji  pozarządowych, a głównym ich tematem będzie oczywiście woda. Mottem tegorocznego spotkania będzie, podobnie jak Światowego Dnia Wody jest hasło„Międzynarodowa Współpraca w Dziedzinie Wody”.

Utrzymanie Przedsiębiorstwa w Krajowym Systemie Ekozarządzania i Auditu

Miło nam jest poinformować Państwa, iż Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego oraz na podstawie pozytywnego wyniku auditu weryfikującego, utrzymał Przedsiębiorstwo w rejestrze organizacji zarejestrowanych w Krajowym systemie ekozarządzania i auditu EMAS.

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl