Wodociągi Częstochowskie na COP 24 w Katowicach

Miło nam poinformować, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie zostało uhonorowane jubileuszowym certyfikatem EMAS ...

Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” – VI edycja

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz klas III szkół gimnazjalnych
z terenu miasta Częstochowy, miast i gmin Blachownia i Kłobuck oraz gmin: Konopiska, Miedźno, Mykanów, Olsztyn, Poczesna i Rędziny do udziału w VI edycji interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie”.

Utrzymanie Przedsiębiorstwa w Krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Pan Andrzej Szweda-Lewandowski, po przeprowadzeniu...

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl