Drugi okres taryfowy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie informuje, iż od dnia 8 lutego 2023 r. zacznie obowiązywać drugi okres taryfowy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Częstochowa, Blachownia, Konopiska, Mykanów, Poczesna, Rędziny, Kłobuck, Miedźno i Olsztyn, zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Więcej informacji w zakładce Centrum Obsługi Klienta

Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” – X edycja

Uprzejmie informujemy, że do etapu finałowego X edycji Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie” zakwalifikowało się 24 uczniów ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Częstochowy, miasta i gminy Kłobuck oraz gmin: Miedźno, Mykanów, Poczesna i Konopiska.

Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” – X edycja

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy, miast i gmin Blachownia, Kłobuck i Olsztyn oraz gmin: Konopiska, Miedźno, Mykanów, Poczesna i Rędziny do udziału w  X edycji interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie”.

Światowy Tydzień Wody (Sztokholm 23.08 – 01.09.2022 r.)

Światowy Tydzień Wody ustanowiony został przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wody (SIWI) w 1991 roku. Organizowana z tej okazji międzynarodowa konferencja poświęcona jest zagadnieniom wody.

Utrzymanie Przedsiębiorstwa w rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS

Informujemy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po przeprowadzeniu postepowania sprawdzającego  oraz  na podstawie pozytywnego wyniku audytu weryfikującego i pozytywnej walidacji aktualizacji V wydania Deklaracji Środowiskowej EMAS, utrzymał Wodociągi Częstochowskie w rejestrze organizacji zarejestrowanych w unijnym systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl