Światowy Tydzień Wody (24.08 – 28.08.2020r.)

Każdego roku w sierpniu odbywa się Międzynarodowa Konferencja poświęcona zagadnieniom wody. Głównym organizatorem Konferencji jest Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wody (SIWI). Z uwagi na fakt, iż Konferencja trwa jeden tydzień wydarzenie to określa się mianem Światowego Tygodnia Wody (ang. World Water Week). 

"Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie"

"Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie"

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie jest współorganizatorem kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pn. „Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie”, która ma na celu zwrócenie uwagi na problem nadmiernego korzystania z internetu i smartfonów zarówno przez dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe.

Ostrzegamy przed oszustami działającymi w dobie koronawirusa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, działając wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie ostrzega przed oszustami, którzy próbują wykorzystać stan epidemii w celu wyłudzenia pieniędzy.

Odwołanie etapu finałowego VII edycji Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda=Życie”

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo uczestników konkursu i pracowników Przedsiębiorstwa oraz mając na uwadze profilaktykę postępowania w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, finał Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie” 2020, zorganizowanego z okazji obchodów Światowego Dnia Wody, został odwołany.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the C0VID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii C0VID-19. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa wywołującego chorobę C0VID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa w wodzie pitnej.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl