Utrzymanie Przedsiębiorstwa w rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS

Informujemy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po przeprowadzeniu postepowania sprawdzającego  oraz  na podstawie pozytywnego wyniku audytu weryfikującego i pozytywnej walidacji aktualizacji V wydania Deklaracji Środowiskowej EMAS, utrzymał Wodociągi Częstochowskie w rejestrze organizacji zarejestrowanych w unijnym systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Zakup paczkowarki do wody pitnej

Wodociągi Częstochowskie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych są w stanie skutecznie i szybko zaopatrzyć w wodę mieszkańców miasta i okolic. Przedsiębiorstwo oprócz posiadanych dotąd beczkowozów dysponuje również paczkowarką do wody pitnej.

Wodociągi Częstochowskie zadbają o mieszkańców w okresie upałów

W walce z upałami mieszkańcom Częstochowy pomagać będą kurtyny wodne obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie.

Hydrogeologia w Praktyce - Praktyka w Hydrogeologii – wyróżnienia

Miło nam poinformować, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie oraz PZITS Oddział Częstochowa otrzymały zaszczytne wyróżnienia za wkład w krzewieniu wiedzy praktycznej w zakresie hydrogeologii oraz ochrony, ujmowania i efektywnego wykorzystywania wód podziemnych.

IX edycja interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda=Życie” – finał

W dniu 22 marca 2022r. odbył się finał IX interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”. W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięli uczniowie reprezentujący 19 szkół podstawowych z naszego regionu.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl