Komunikat dotyczący taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Szanowni Państwo,
w związku z trwającym postępowaniem w przedmiocie zatwierdzenia taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków art. 24g, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie uprzejmie informuje, że na terenie Gmin: Częstochowa, Kłobuck, Blachownia, Mykanów, Olsztyn,  Konopiska, Poczesna, Rędziny, Miedźno stosuje się dotychczasową taryfę, która będzie obowiązywała do dnia wejścia w życie nowej. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska 2021 r.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska (ang. Word Environment Day), obchodzony każdego roku w dniu 5 czerwca, jest jednym z najważniejszych i najszerzej obchodzonych świąt ekologicznych. Ustanowiony został w 1972r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych na pamiątkę inauguracji pierwszej konferencji ONZ poświęconej zagadnieniom ochrony środowiska przyrodniczego na naszej planecie.

VIII interdyscyplinarny Konkurs wiedzy o wodzie „Woda=Życie” – finał

W dniu 23 marca 2021r.odbył się finał VIII interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”. W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięli uczniowie reprezentujący 27 szkół podstawowych z naszego regionu.

Światowy Dzień Wody - 22 marca 2021 r.

Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992 r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie społeczności międzynarodowej jak duży wpływ na sytuację gospodarczą i społeczną ma prawidłowa gospodarka wodna.

Finał VIII Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE”

Miło nam poinformować, że patronat honorowy nad Konkursem objęli: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk oraz Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie Pan Zbigniew Niesmaczny.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl