Konkurs plastyczny „UŚMIECH DLA SŁUŻB”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie jest współorganizatorem konkursu „Uśmiech dla Służb”, który ma na celu okazanie wsparcia i szacunku dla służb mundurowych i instytucji podejmujących działania na rzecz walki z pandemią. Działając wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów oraz gazetą Życie Częstochowy i Powiatu, promujemy akcję „zostań w domu” i staramy się zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania zasad higienicznego stylu życia.

22 marca 2020r. - Światowy Dzień Wody

Każdego roku 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody - święto ustanowione w 1992 roku Rezolucją nr 47/193 Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie społeczeństwu jak wielką rolę odgrywa woda oraz jakie zagrożenie niesie ze sobą ograniczenie jej zasobów. Organizowane kampanie przyczyniają się do popularyzacji zasad racjonalnego korzystania z zasobów wodnych i inspirują do globalnego działania.

Zmiana terminu finału VII Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE”

Mając na uwadze profilaktykę postępowania w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno uczestników konkursu jak i pracowników Przedsiębiorstwa informujemy, iż termin finału Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie” 2020 został odroczony.

Informacja o nowo wyznaczonym terminie zostanie przesłana drogą elektroniczną z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.

VII Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” - finał

Milo nam poinformować, iż patronat honorowy nad VII edycją interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE”, zorganizowanego przez Przedsiębiorstwo w ramach obchodów Światowego Dnia Wody, objęli:

  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • Pan Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy,
  • Pan Zbigniew Niesmaczny - Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Seniorze, nie daj się oszukać!

Częstochowska Policja i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie ostrzegają – seniorze, nie daj się oszukać!

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl