VIII interdyscyplinarny Konkurs wiedzy o wodzie „Woda=Życie” – finał

W dniu 23 marca 2021r.odbył się finał VIII interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”. W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięli uczniowie reprezentujący 27 szkół podstawowych z naszego regionu.

Światowy Dzień Wody - 22 marca 2021 r.

Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992 r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie społeczności międzynarodowej jak duży wpływ na sytuację gospodarczą i społeczną ma prawidłowa gospodarka wodna.

Finał VIII Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE”

Miło nam poinformować, że patronat honorowy nad Konkursem objęli: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk oraz Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie Pan Zbigniew Niesmaczny.

Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” – VIII edycja

Uprzejmie informujemy, że do etapu finałowego VIII edycji Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie” zakwalifikowało się 27 uczniów ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Częstochowy, miast i gmin Blachownia i Kłobuck oraz gmin: Miedźno, Mykanów, Poczesna i Rędziny.

Utrzymanie Przedsiębiorstwa w rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Z satysfakcją informujemy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Pan Andrzej Szweda-Lewandowski, po przeprowadzeniu postepowania sprawdzającego  oraz  na podstawie pozytywnego wyniku audytu weryfikującego i pozytywnej walidacji V wydania Deklaracji Środowiskowej EMAS, utrzymał Wodociągi Częstochowskie w rejestrze organizacji zarejestrowanych w unijnym systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl