"Otwarte Drzwi" (30 sierpnia do 1 września 2018r.)

Informujemy, iż w ramach obchodów Światowego Tygodnia Wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie udostępnia do zwiedzania w ramach akcji „OTWARTE DRZWI” ujecie wody w Kolonii Wierzchowisko przy ul. Zielonej 9/23.

Uwaga na oszustów!

W Częstochowie i wielu innych miastach w Polsce cyklicznie pojawiają się doniesienia o składaniu wizyt w domach przez osoby przedstawiające się jako „pracownicy wodociągów”. Oszuści podejmują próby wejścia do mieszkań pod pretekstem rozliczenia należności za wodę i ścieki lub sprawdzenia prawidłowości działania instalacji wodno-kanalizacyjnej. W związku z powyższym informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie nie przeprowadza spotkań w domach u Klientów w celu dokonywania jakichkolwiek rozliczeń finansowych.

Medal Europejski

Medal Europejski dla Spółki

W dniu 20 czerwca Przedsiębiorstwu został przyznany przez Business Centre Club i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny trzeci już Medal Europejski. w tym roku za wdrożenie i prowadzenie bezwykopowej renowacji kanałów. 

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl