Ostrzegamy przed oszustami działającymi w dobie koronawirusa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, działając wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie ostrzega przed oszustami, którzy próbują wykorzystać stan epidemii w celu wyłudzenia pieniędzy.

Odwołanie etapu finałowego VII edycji Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda=Życie”

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo uczestników konkursu i pracowników Przedsiębiorstwa oraz mając na uwadze profilaktykę postępowania w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, finał Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie” 2020, zorganizowanego z okazji obchodów Światowego Dnia Wody, został odwołany.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the C0VID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii C0VID-19. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa wywołującego chorobę C0VID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa w wodzie pitnej.

Konkurs plastyczny „UŚMIECH DLA SŁUŻB”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie jest współorganizatorem konkursu „Uśmiech dla Służb”, który ma na celu okazanie wsparcia i szacunku dla służb mundurowych i instytucji podejmujących działania na rzecz walki z pandemią. Działając wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów oraz gazetą Życie Częstochowy i Powiatu, promujemy akcję „zostań w domu” i staramy się zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania zasad higienicznego stylu życia.

22 marca 2020r. - Światowy Dzień Wody

Każdego roku 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody - święto ustanowione w 1992 roku Rezolucją nr 47/193 Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie społeczeństwu jak wielką rolę odgrywa woda oraz jakie zagrożenie niesie ze sobą ograniczenie jej zasobów. Organizowane kampanie przyczyniają się do popularyzacji zasad racjonalnego korzystania z zasobów wodnych i inspirują do globalnego działania.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl