Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” – VIII edycja

Uprzejmie informujemy, że do etapu finałowego VIII edycji Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie” zakwalifikowało się 27 uczniów ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Częstochowy, miast i gmin Blachownia i Kłobuck oraz gmin: Miedźno, Mykanów, Poczesna i Rędziny.

Utrzymanie Przedsiębiorstwa w rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Z satysfakcją informujemy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Pan Andrzej Szweda-Lewandowski, po przeprowadzeniu postepowania sprawdzającego  oraz  na podstawie pozytywnego wyniku audytu weryfikującego i pozytywnej walidacji V wydania Deklaracji Środowiskowej EMAS, utrzymał Wodociągi Częstochowskie w rejestrze organizacji zarejestrowanych w unijnym systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Korespondencja z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie

Informujemy, że w Spółce obowiązuje 48-godzinna kwarantanna dla dokumentów wpływających do Przedsiębiorstwa. Prosimy o uwzględnienie powyższego w oczekiwaniu na realizację sprawy.

Likwidacja wpłatomatu

Zawiadamiamy, iż wpłatomat od dnia 30.09.2020r. jest nieczynny.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Światowy Tydzień Wody (24.08 – 28.08.2020r.)

Każdego roku w sierpniu odbywa się Międzynarodowa Konferencja poświęcona zagadnieniom wody. Głównym organizatorem Konferencji jest Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wody (SIWI). Z uwagi na fakt, iż Konferencja trwa jeden tydzień wydarzenie to określa się mianem Światowego Tygodnia Wody (ang. World Water Week). 

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl