VI Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” - finał

Miło nam poinformować, iż patronat honorowy nad VI edycją interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie zorganizowanego przez Przedsiębiorstwo w ramach obchodów Światowego Dnia Wody objęli:
• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie,
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
• Pan Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy,
• Pan Zbigniew Niesmaczny - Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

Wodociągi Częstochowskie na COP 24 w Katowicach

Miło nam poinformować, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie zostało uhonorowane jubileuszowym certyfikatem EMAS ...

Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” – VI edycja

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz klas III szkół gimnazjalnych
z terenu miasta Częstochowy, miast i gmin Blachownia i Kłobuck oraz gmin: Konopiska, Miedźno, Mykanów, Olsztyn, Poczesna i Rędziny do udziału w VI edycji interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie”.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl