Jubileusz 90-lecia działalności Wodociągów Częstochowskich

Jesienią przypada jubileusz 90-lecia działalności Wodociągów Częstochowskich

Sprzątanie Świata 2018

Sprzątanie Świata 2018

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo aktywnie włącza się w obchody ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata”

Ile zużywamy wody? Jaki jest nasz ślad wodny

Uprzejmie informujemy, iż z okazji obchodów Światowego Tygodnia Wody w siedzibie Przedsiębiorstwa będzie można określić swój indywidualny ślad wodny.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do siedziby Przedsiębiorstwa w dniach: 28, 29 i 30 sierpnia br. w godzinach od 9:00 do 13:00.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl