Statuetka "Jurajski Produkt Roku 2019"

Usługa dystrybucji wody pitnej z saturatora w ramach kampanii „PIJĘ WODĘ Z KRANU” Jurajskim Produktem Roku!

Usługa dystrybucji wody pitnej z saturatora w ramach kampanii „PIJĘ WODĘ Z KRANU”, świadczona przez Wodociągi Częstochowskie,  otrzymała prestiżowy tytuł „Jurajski Produkt Roku” w kategorii „Usługa”.

Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” – VII edycja

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy, miast i gmin Blachownia i Kłobuck oraz gmin: Konopiska, Miedźno, Mykanów, Olsztyn, Poczesna i Rędziny do udziału w  VII edycji interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie”.

P. Michał Król - Prezes Zarządu Wodociągów Częstochowskich odbiera wyróżnienie

Wyróżnienie dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie odebrał wyróżnienie za całokształt działań zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, zaangażowanie i starania w konkursie EMAS Awards 2019, a także za współpracę nad powstaniem przewodnika „Wspieranie przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym – dobre przykłady organizacji zarejestrowanych w EMAS”.

Konferencja „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów”

W dniach 2-4 października 2019 r. w Częstochowie odbyła się Konferencja techniczna pt. „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów”.

Warsztaty Naukowe „Inżynier – zawód XXI wieku” – V edycja

W dniach 25, 26 i 28 września 2019 r., odbyły się warsztaty naukowe, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Częstochowy oraz okolicznych gmin.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl