VII Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” - finał

Milo nam poinformować, iż patronat honorowy nad VII edycją interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE”, zorganizowanego przez Przedsiębiorstwo w ramach obchodów Światowego Dnia Wody, objęli:

  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • Pan Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy,
  • Pan Zbigniew Niesmaczny - Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Seniorze, nie daj się oszukać!

Częstochowska Policja i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie ostrzegają – seniorze, nie daj się oszukać!

Statuetka "Jurajski Produkt Roku 2019"

Usługa dystrybucji wody pitnej z saturatora w ramach kampanii „PIJĘ WODĘ Z KRANU” Jurajskim Produktem Roku!

Usługa dystrybucji wody pitnej z saturatora w ramach kampanii „PIJĘ WODĘ Z KRANU”, świadczona przez Wodociągi Częstochowskie,  otrzymała prestiżowy tytuł „Jurajski Produkt Roku” w kategorii „Usługa”.

Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” – VII edycja

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy, miast i gmin Blachownia i Kłobuck oraz gmin: Konopiska, Miedźno, Mykanów, Olsztyn, Poczesna i Rędziny do udziału w  VII edycji interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie”.

Wyróżnienie dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie odebrał wyróżnienie za całokształt działań zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, zaangażowanie i starania w konkursie EMAS Awards 2019, a także za współpracę nad powstaniem przewodnika „Wspieranie przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym – dobre przykłady organizacji zarejestrowanych w EMAS”.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl