Uhonorowanie Przedsiębiorstwa z okazji 25-lecia funkcjonowania systemu ekozarządzania i audytu EMAS

Miło nam poinformować, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie zostało uhonorowane jubileuszowym certyfikatem EMAS przyznanym przez Dyrektora Generalnego ds. Środowiska Komisji Europejskie.

Zmiana cen usług związanych z gospodarką wodomierzową

Informujemy, że od dnia 1 września 2021 r. nastąpiła zmiana cen usług związanych z gospodarką wodomierzową. Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa pod nr tel.: (34) 37 73 307, (34) 37 73 308.

Utrzymanie Przedsiębiorstwa w rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS

Informujemy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po przeprowadzeniu postepowania sprawdzającego oraz na podstawie pozytywnego wyniku audytu weryfikującego i pozytywnej walidacji aktualizacji V wydania Deklaracji Środowiskowej EMAS, utrzymał nasze Przedsiębiorstwo w rejestrze organizacji zarejestrowanych w unijnym systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Seniorze! Bezpiecznie przechowuj swoje pieniądze!

Kampania informacyjno-edukacyjna „Senior@NET”, zorganizowana wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierowana jest do osób starszych. Akcja profilaktyczna ma zachęcić emerytów i rencistów do korzystania z usług bankowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa posiadanych środków pieniężnych.

Kampania Stop Nielegalnemu Graffiti

„Stop Nielegalnemu Graffiti” – to kampania profilaktyczno-edukacyjna, w której udział bierze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, Komenda Miejska Policji w Częstochowie oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Częstochowy P. Krzysztof Matyjaszczyk.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl