Warsztaty Naukowe „Inżynier – zawód XXI wieku” – IV edycja

W dniach 1, 2 i 3 października 2018r. odbyły się warsztaty naukowe dla zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w regionie częstochowskim

Zajęcia edukacyjne o wodzie dla przedszkolaków prowadzone w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłobucku

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłobucku , jak co roku prowadzą zajęcia edukacyjne dla najstarszych grup przedszkolnych z Przedszkoli Gminnych naszego miasta  w ramach „dobrych praktyk”. 

Jubileusz 90-lecia działalności Wodociągów Częstochowskich

Z okazji jubileuszu 90 lat pracy Częstochowskich Wodociągów 4 i 5 października 2018 roku  odbyły się uroczyste obchody.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl