XVII Powiatowy Konkurs na „Szkolną gazetkę z dodatkiem ekologicznym”

18 maja w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych odbyło się uroczyste rozdanie nagród w XVII Powiatowym Konkursie na „Szkolną gazetkę z dodatkiem ekologicznym”  pod patronatem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA.

Klauzula informacyjna dla Klientów RODO

Klauzula informacyjna dla Klientów

25 maja 2018 roku weszło w życie  Rozporządzenie Parlamentu  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako RODO lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 

Kotyl Magdalena 9 lat

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Konkurs plastyczny zorganizowany został z okazji obchodzonego 22 marca Światowego Dnia Wody. W bieżącym roku motto konkursu „Woda dla życia”. Do Komisji konkursowej wpłynęło kilkadziesiąt prac uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Miedźno oraz dzieci pracowników Przedsiębiorstwa.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl