Finał IX edycji Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE”

Miło nam poinformować, że patronat honorowy nad Konkursem objęli: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk oraz Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie Pan Zbigniew Niesmaczny.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie informuje, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat na terenie gmin Częstochowa, Blachownia, Konopiska, Mykanów, Poczesna, Rędziny, Kłobuck, Miedźno i Olsztyn.

Taryfa będzie obowiązywać od dnia 8 lutego 2022 r.


Więcej informacji w zakładce Centrum Obsługi Klienta

Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” – IX edycja

Uprzejmie informujemy, że do etapu finałowego IX edycji Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie” zakwalifikowało się 19 uczniów ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Częstochowy, miast i gmin Blachownia i Kłobuck oraz gmin: Miedźno, Mykanów, Poczesna i Rędziny.

Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” – IX edycja

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy, miast i gmin Blachownia i Kłobuck oraz gmin: Konopiska, Miedźno, Mykanów, Olsztyn, Poczesna i Rędziny do udziału w  IX edycji interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie”.

Uhonorowanie Przedsiębiorstwa z okazji 25-lecia funkcjonowania systemu ekozarządzania i audytu EMAS

Miło nam poinformować, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie zostało uhonorowane jubileuszowym certyfikatem EMAS przyznanym przez Dyrektora Generalnego ds. Środowiska Komisji Europejskie.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl