Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska w dniu 5 czerwca 2018r. serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zwiedzenia wybranych przez siebie oczyszczalni ścieków eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo. W związku z prowadzoną akcją będzie można uzyskać wyczerpujące informacje o procesach oczyszczania ścieków funkcjonujących w oczyszczalniach ścieków. Przedsiębiorstwo zaprasza do nw. oczyszczalni ścieków w godzinach od 900 do 1700 .

1. oczyszczalnia ścieków w Kłobucku, ul. 11 Listopada 81,
2. oczyszczalnia ścieków w Blachowni, ul. Starowiejska,
3. oczyszczalnia ścieków w Rybnej – gmina Mykanów,
4. oczyszczalnia ścieków w Kolonii Poczesnej, ul. Wiśniowa,
5. oczyszczalnia ścieków w Olsztynie, ul. Storczykowa 20,
6. oczyszczalnia ścieków w Karolinie, gmina Rędziny,

Początek zwiedzania rozpoczyna się zawsze o pełnej godzinie zegarowej.


Światowy Dzień Ochrony Środowiska (ang. Word Environment Day), obchodzony jest każdego roku w dniu 5 czerwca. Dzień ten ustanowiony został w 1972r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych na pamiątkę inauguracji pierwszej, poświęconej zagadnieniom ochrony środowiska przyrodniczego na naszej planecie, konferencji ONZ, która to konferencja odbyła się w dniach 5 – 14 czerwca 1972r. w Sztokholmie.

W bieżącym roku tematem wiodącym Światowego Dnia Środowiska jest ochrona środowiska przyrodniczego (także wód) naszej planety przed odpadami plastiku. Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną domową Dnia - http://worldenvironmentday.global/ .


Więcej informacji o eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo oczyszczalniach ścieków jest dostępnych na stronie domowej: http://www.pwik.czest.pl/gospodarka-sciekowa oraz
w Deklaracji Środowiskowej EMAS: http://www.pwik.czest.pl/deklaracja-srodowiskowa .

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości zwiedzenia oczyszczalni ścieków.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl