Rezolucja 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, ustanowiła 22 marca Światowym Dniem Wody. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie  wszystkim narodom jak wielkim skarbem jest dostęp do czystej i niezanieczyszczonej wody. Powszechnie znana jest też teza, iż bez wody nie ma życia  oraz, że woda nie ma swojego zamiennika. Stanowi ona zatem kluczowy czynnik warunkujący życie, a jego dostępność w odpowiedniej ilości i jakości determinuje dobry status zdrowotny społeczeństw i jego zrównoważony rozwój.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl