W dniu 22 marca 2023 r. już po raz trzydziesty pierwszy obchodzono Światowy Dzień Wody – święto mające na celu uświadomienie mieszkańcom naszej planety jak ważną rolę w ich życiu pełni dostęp do czystej i zdrowej wody. Światowy Dzień Wody ustanowiony został rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992 r. W bieżącym roku hasło przewodnie brzmiało: „Przyspieszenie zmian”. Nawiązywało ono bezpośrednio do niezadawalającej realizacji celu 6 tzw. Celów Zrównoważonego Rozwoju – „Czysta woda i warunki sanitarne”. Dla przypomnienia, poniżej przedstawione zostały zadania dla realizacji wspomnianego celu, opublikowane przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie:

 

 

 

UN Water (jednostka koordynująca działania agend ONZ ds. wody i infrastruktury sanitarnej) jako organizator obchodów Światowego Dnia Wody zachęca, aby każdy z nas dokonywał zmian takich, które chciałby ujrzeć na świecie. Organizatorzy stwierdzają również, iż bez przyspieszenia koniecznych zmian nie będzie możliwa pełna realizacja zaplanowanych zadań, a tym samym  osiągnięcie założonego celu 6 z tzw. Celów Zrównoważonego Rozwoju pn. „Czysta woda i warunki sanitarne”.

 

Więcej informacji o Światowym Dniu Wody znajduje się na stronie  https://www.worldwaterday.org/

W naszym kraju także jest  jeszcze wiele do zrobienia. Zgodnie z oficjalnymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego około 27% wytworzonych w Polsce ścieków nie jest jeszcze  oczyszczana.

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl