Każdego roku 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody - święto ustanowione w 1992 r. rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przesłaniem obchodów tego dnia jest uzmysłowienie społeczeństwu jak ogromną rolę odgrywa woda oraz jakie zagrożenie niesie ze sobą jej niedobór.

W bieżącym roku hasło przewodnie Światowego Dnia Wody brzmi „Wykorzystanie wody dla pokoju” (ang. Water for Peace). Ta globalna kampania ma nas uświadomić, że woda to nie tylko zasób, z którego należy korzystać i o który można konkurować – jest to prawo człowieka nieodłącznie związane z każdym aspektem życia.

Współpraca w zakresie gospodarowania wodami transgranicznymi mogłaby znacznie przyspieszyć postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, zwiększając bezpieczeństwo żywnościowe, podtrzymując zdrowe źródła utrzymania i ekosystemy, pomagając w budowaniu odporności na zmiany klimatyczne, przyczyniając się do zmniejszania ryzyka klęsk żywiołowych, dostarczając energię odnawialną, a także wspierając miasta i przemysł.

Dane ze wspólnego programu monitorowania WHO/UNICEF pokazują, że 2,2 miliarda ludzi nadal żyje bez bezpiecznie zarządzanej wody pitnej, w tym 115 milionów ludzi pije wody powierzchniowe. Natomiast według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wody  (UN Water) wody transgraniczne stanowią 60% światowych przepływów słodkowodnych, a ponad 3 miliardy ludzi na całym świecie jest zależnych od wód przekraczających granice. Jedynie 24 kraje informują, że wszystkie ich wody transgraniczne są objęte ustaleniami dotyczącymi współpracy.

 

Więcej informacji o Światowym Dniu Wody znajduje się na stronie internetowej

 https://www.worldwaterday.org/

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl