W dniu 22 kwietnia  świat obchodzi po raz44, aPolska po raz  24 Światowy Dzień Ziemi. Głównym celem Dnia Ziemi jest promowanie wśród społeczeństw postawy odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego. Idea tego święta narodziła się już w 1969r. podczas konferencji UNESCO (agendy ONZ ds. Kultury)  poświęconej środowisku naturalnemu.

W bieżącym roku Dzień Ziemi na świecie obchodzony jest pod hasłem „Zmieniaj nawyki, nie klimat”.  Główne obchody tego Święta w Polsce zorganizowane zostaną przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Społeczny Instytut Ekologiczny, Lasy Państwowe oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a odbędą się w niedzielę 27 kwietnia 2014r. w Warszawie na Polach Mokotowskich. Program Festynu znajduje się na stronie:  http://www.dzienziemi.org.pl/2014/index.php?prog=all#all . Podczas Festynu odbędzie się wielka zbiórka odpadów . W zamian za przyniesione odpady organizatorzy rozdawać będą  nasionka oraz sadzonki roślin ozdobnych. Podczas festynu rozstrzygnięte zostaną także konkursy: „Człowiek Roku Polskiej Ekologii2013” oraz fotograficzny „Parki Narodowe”.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl