Światowy Tydzień Wody ustanowiony został przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wody (SIWI) w 1991 roku. Organizowana z tej okazji międzynarodowa konferencja poświęcona jest zagadnieniom wody. Każdego roku przez tydzień trwa wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy naukowcami, politykami, finansistami, przedsiębiorcami, studentami, członkami organizacji pozarządowych oraz pasjonatami. Wszystkich uczestników konferencji łączy troska o naszą planetę oraz chęć współpracy przy rozwiązywaniu problemów, z jakimi mierzy się obecnie społeczność międzynarodowa. W bieżącym roku ich uwaga skupiona będzie głównie na próbie określenia najważniejszych przemian, jakie muszą nastąpić, aby osiągnąć „Cele Zrównoważonego Rozwoju” wyznaczone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 r. oraz by systematycznie zmniejszać globalną emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Zdaniem organizatorów konferencji, na przestrzeni najbliższych 10. lat, społeczność międzynarodowa powinna na nowo przemyśleć sposoby m.in. wytwarzania energii, żywności czy wykorzystywania zasobów przyrody.

Program konferencji przewiduje ponad 300 sesji, podczas których poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in.:

  • dostępu ludzi do wody i urządzeń sanitarnych,
  • roli wody w łagodzeniu zmian klimatu oraz w adaptowaniu się do tych zmian,
  • możliwości dostosowania się do coraz częściej zdarzających się ekstremalnych zjawisk pogodowych,
  • rozwijania w społeczeństwie zrównoważonych nawyków żywieniowych.

Konferencja z okazji Światowego Tygodnia Wody w bieżącym roku odbędzie się w formie on-line. Zarejestrowani uczestnicy będą mieli możliwość bezpłatnego dostępu do wszystkich sesji.

 

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej

https://www.worldwaterweek.org/

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl