Każdego roku w sierpniu odbywa się Międzynarodowa Konferencja poświęcona zagadnieniom wody. Głównym organizatorem Konferencji jest Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wody (SIWI). Z uwagi na fakt, iż Konferencja trwa jeden tydzień wydarzenie to określa się mianem Światowego Tygodnia Wody (ang. World Water Week). 

W tych dniach eksperci z całego świata dzielą się najlepszymi pomysłami skierowanymi na rozwiązanie globalnych, regionalnych i lokalnych problemów związanych z dostępem do wody, jej wykorzystaniem oraz jej ochroną.

Już od niemal 30 lat podczas Światowego Tygodnia Wody wręczana jest nagroda: Stockholm Water Prize (tzw. wodny Nobel). Jest to najbardziej prestiżowa nagroda związana z wodą na świecie. Przyznawana jest wizjonerom lub organizacjom, których wybitna praca przyczynia się do zachowania i ochrony zasobów wodnych oraz dobrobytu planety i jej mieszkańców. Laureatem tegorocznej nagrody jest dr John Cherry - światowej sławy hydrogeolog i autorytet w zakresie zagrożeń dla jakości wód podziemnych. 

W tym roku, z uwagi na ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się choroby COVID 19, konferencja odbyła się online (WWWeek At Home), dzięki czemu każdy zainteresowany mógł wziąć udział w wybranym przez siebie sesjach tematycznych.

 

Więcej informacji o Konferencji: https://www.worldwaterweek.org/

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl